Scroll to navigation

LSUSB(8) Sistem Yönetim Komutları LSUSB(8)

İSİM

lsusb - sistemdeki bütün USB aygıtlarını listeler

KULLANIM

lsusb [seçenekler]

AÇIKLAMA

lsusb komutu, sistemdeki bütün USB veri yolları ve onlara bağlı aygıtlar hakkındaki bilgileri görüntüleyen bir araçtır. Satıcı kimliği ve ürün kimliğini insanlarca okunabilen isimlerle ilişkilendirmek için udev(7) veritabanını kullanır.

SEÇENEKLER

Gösterilen aygıtlar hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verilmesini sağlar. Aygıtın hızı ile ilgili yapılandırma açıklaması buna dahildir. Sınıf açıklamaları varsa gösterilir. Hub, ses, HID, iletişim ve akıllı kart dahil olmak üzere USB aygıt sınıfları için sınıf tanımlayıcıları mevcutsa gösterilir. -t seçeneği ile kullanılabilir.

Sadece belirtilen VERİYOLU ve/veya AYGITKİMLİĞİ’ne sahip aygıtlar görüntülenir. Kimliklerin ikisi de belirtildikleri takdirde onluk tabanda olmalıdır, ancak belirtilmeleri gerekli değildir.

Sadece belirtilen SATICI ve ÜRÜN kimliğine sahip aygıtlar görüntülenir. Her iki kimlik de onaltılık tabanda olmalıdır.

/proc/bus/usb dizinini taramaz, bunun yerine belirtilen aygıt DOSYAsı varsa, bu aygıta ait bilgiler görüntülenir. Aygıt DOSYA/dev/bus/usb/001/001 örneğindeki gibi belirtilmelidir. Bu seçenek -v belirtilmiş gibi ayrıntılı çıktı verir. Seçeneği root kullanmalıdır.

Fiziksel USB aygıt hiyeraşisini ağaç olarak görüntüler. Ayrıntı -vv belirtilerek arttırılabilir.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

ÇIKIŞ DURUMU

Belirtilen aygıt yoksa sıfırdan farklı bir çıkış kodu ile çıkar.

İLGİLİ BELGELER

lspci(8), usbview(8)

TELİF HAKKI VE LİSANS

Telif hakkı © 1999 Thomas Sailer
Lisans GPLv2.0-only: GNU GPL sürüm 2.0 <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

ÇEVİREN

© 2004 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Şubat 2019 usbutils-014