Scroll to navigation

IPCS(1) Kullanıcı Komutları IPCS(1)

İSİM

ipcs - süreçlerarası iletişim oluşumları hakkında bilgi verir

KULLANIM

[seçenekler]

AÇIKLAMA

ipcs, System V süreçler arası iletişim oluşumları hakkında bilgi verir. Öntanımlı olarak, üç kaynağın tümü hakkında bilgi gösterir: paylaşılan bellek bölümleri, ileti kuyrukları ve semafor dizileri. IPC, InterProcess Communications (süreçlerarası iletişim) kısaltmasıdır.

SEÇENEKLER

kimlik ile tanımlanan yalnızca bir kaynak öğesiyle ilgili tüm ayrıntıları gösterir. Bu seçeneğin üç kaynak seçeneğinden biriyle birleştirilmesi gerekir: -m, -q veya -s.

Kullanım bilgilerini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Özkaynak seçenekleri

Etkin paylaşılan bellek bölümleri hakkında bilgi verir.

Etkin ileti kuyrukları hakkında bilgi verir.

Etkin semafor kümeleri hakkında bilgi verir.

Üç özkaynağın tümü hakkında bilgi verir.

Çıktı biçemleri

Çıktı biçimi için aşağıdaki seçeneklerinden biri belirtilebilir ve son belirtilen etkili olur:

Oluşturanı ve sahibini gösterir.

Özkaynak sınırlarını gösterir.

Oluşturanın ve son uygulayıcının süreç kimliklerini gösterir.

Zaman bilgilerini gösterir. Tüm oluşumlar için erişim izinlerini değiştiren son denetim işleminin zamanı, ileti kuyruklarındaki son msgsnd(2) ve msgrcv(2) çağrılarının zamanı, paylaşılan bellekte son shmat(2) ve shmdt(2) çağrılarının zamanı, semaforlarda son semop(2) çağrısının zamanı.

Durum özeti gösterir.

Sunum

Bu seçenekler yalnızca -l, (--limits) seçeneğini etkiler:

Boyutları insanlarca okunabilecek biçem yerine bayt olarak gösterir.

Öntanımlı olarak, boyutların ifade edildiği birim bayttır ve birim önekleri 2^10’un (1024) katlarıdır. Birimlerin kısaltmaları, daha iyi bir okunabilirlik sağlamak için, yalnızca ilk harflerinden sonrası kırpılarak gösterilir; örnekler: "1 KiB" ve "1 MiB" sırasıyla "1 K" ve "1 M" olarak gösterilir, ardından bu birimlerin bir parçası olan "iB" kasten atlanır.

Boyutları insanlarca okunabilecek biçemde gösterir.

UYUMLULUK

Linux ipcs uygulaması, POSIX ipcs uygulamasıyla tam uyumlu değildir. Linux sürümü, POSIX -a, -b ve -o seçeneklerini desteklemez, ancak POSIX tarafından tanımlanmayan -l ve -u seçeneklerini destekler. Taşınabilir bir uygulama -a, -b, -o, -l ve -u seçeneklerini kullanmamalıdır.

EK BİLGİ

Şu anki ipcs uygulaması, /proc/sysvipc içindeki dosyaları ayrıştırarak mevcut süreçler arası iletişim kaynakları hakkında bilgi toplar. util-linux sürüm v2.23’ten önce, başka bir mekanizma kullanılıyordu: msgctl(2), semctl(2) ve shmctl(2)’nin IPC_STAT komutu. Bu mekanizma, /proc’un kullanılamadığı durumlarda sonraki util-linux sürümlerinde de kullanılmaktadır. IPC_STAT mekanizmasının bir sınırlaması, yalnızca kullanıcının okuma iznine sahip olduğu süreçler arası iletişim kaynakları hakkında bilgi almak için kullanılabilmesidir.

YAZAN

Krishna Balasubramanian tarafından yazılmıştır.

İLGİLİ BELGELER

ipcmk(1), ipcrm(1), msgrcv(2), msgsnd(2), semget(2), semop(2), shmat(2), shmdt(2), shmget(2), ipcrm(7)

GERİBİLDİRİM

Yazılım hatalarını bildirmek için <https://github.com/util-linux/util-linux/issues> altında bir konu açın.

TEMİNİ

ipcs uygulaması util-linux paketiyle gelmekte olup Linux Çekirdeği Arşivinden indirilebilir: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>

ÇEVİREN

© 2004 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

17 Şubat 2022 util-linux 2.38