Scroll to navigation

INSTALL(1) Kullanıcı Komutları INSTALL(1)

İSİM

install - dosyaları kopyalar, özniteliklerini ayarlar

KULLANIM

[SEÇENEK]... [-T] KAYNAK HEDEF
[SEÇENEK]... KAYNAK... DİZİN
[SEÇENEK]... -t DİZİN KAYNAK...
[SEÇENEK]... -d DİZİN...

AÇIKLAMA

Bu kurulum uygulaması, (genellikle yeni derlenmiş) dosyaları seçtiğiniz hedef konumlara kopyalar. Bir GNU/Linux sistemine kullanıma hazır bir paket indirmek ve kurmak istiyorsanız, bunun yerine yum(1) veya apt(1) gibi bir paket yöneticisi kullanmanız gerekir.

İlk üç biçimde KAYNAK HEDEFe veya birden fazla KAYNAK mevcut DİZİNe kopyalanır, aynı zamanda izin kiplerini ve sahip/grup bilgilerini de tanımlar. Dördüncü biçimde, ilgili DİZİN(ler)in bütün bileşenlerini oluşturur.

Uzun seçeneklerdeki girdiler zorunlu olsun olmasın kısa seçeneklerde de geçerlidir.

Varolan hedef dosyalarının her birini yedekler.

--backup gibidir fakat herhangi bir girdi kabul etmez.

Yoksayılır.

Kaynak ve hedef dosya çiftlerinin her birini karşılaştırır. Bazı durumlarda hedefi değiştirmeden bırakır.

Tüm girdileri dizin adı olarak ele alınır; belirtilen dizinlerin tüm bileşenleri oluşturulur.

HEDEFin veya --target-directory hedefininin sonuncu hariç tüm bileşenleri oluşturulduktan sonra KAYNAK HEDEFe kopyalanır.

Sürecin geçerli grubu yerine GRUP atanır.

İzin kipini rwxr-xr-x yerine KİP olarak atar (chmod(1) gibi).

Sahibi atar (yalnızca root yapabilir).

KAYNAK dosyalarının erişim/değişim zaman damgalarını ilgili hedef dosyalarına uygular.

Simge tablolarını soyar.

İkil dosyaları soyan uygulama

Öntanımlı yedek soneki yerine SONEK kullanır.

Tüm KAYNAK dosyalarını DİZİNe kopyalar.

HEDEF, normal dosya olarak ele alınır.

Oluşturuldukça her dizinin adını gösterir

SELinux güvenlik bağlamını korur. Yalnızca SELinux’un etkin olduğu çekirdeklerde çalışır.

Hedef dosyanın SELinux güvenlik bağlamını ve oluşturulan her dizine öntanımlı türü tanımlar.

girdisiz kullanılırsa -Z gibidir. BAĞLAM belirtilirse SELinux veya SMACK güvenlik bağlamına BAĞLAM atanır.

Yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

--suffix seçeneği veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ortam değişkeni ile belirtilmediği sürece, yedekleme soneki ’~’ dir. Sürüm denetim yöntemi VERSION_CONTROL ile veya --backup seçeneği ile seçilebilir. Değerler şunlardır:

Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiş olsa bile)

Numaralı yedekleme yapılır.

Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit yedekleme yapar.

Daima basit yedekleme yapar.

YAZAN

David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/install>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) install invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0