Scroll to navigation

HTDIGEST(1) Kullanıcı Komutları HTDIGEST(1)

İSİM

htdigest - Özet türü kimlik doğrulama dosyalarını yönetir

KULLANIM

[ -c ] parola-dosyası bölge kullanıcı

AÇIKLAMA

htdigest, HTTP kullanıcılarının digest türü kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının saklanmasında kullanılacak düz metin dosyalarını oluşturmak ve güncellemek için kullanılır. Apache HTTP sunucusunun mevcut özkaynaklarının kullanımı sadece htdigest tarafından oluşturulan dosyalarda listelenmiş kullanıcılara tahsis edilebilir.

Bu kılavuz sayfası sadece komut satırı girdilerini listeler. Kullanıcı kimlik doğrulamasını httpd(8)’de yapılandırmak için gerekli yönergelerle ilgili ayrıntılar için Apache dağıtımının bir parçası olan ve http://httpd.apache.org/docs/2.4/ adresinde bulunan Apache HTTP Sunucusu Belgelerine bakınız.

SEÇENEKLER

parola-dosyası oluşturur. Dosya mevcutsa, dosya silinip yeniden yazılır.

Kullanıcı ismi, parola ve bölge bilgilerini içeren dosyanın ismi. -c seçeneği verilmişse ve dosya mevcut değilse oluşturulur, dosya mevcutsa silinip yeniden oluşturulur.

Kullanıcının mensup olduğu bölge ismi. Daha fazla bilgi için: http://tools.ietf.org/html/rfc2617#section-3.2.1

parola-dosyası’nda oluşturulacak veya güncellenecek kullanıcı ismi. kullanıcı bu dosyada mevcut değilse yeni bir girdi eklenir. Girdi mevcutsa parolası değiştirilir.

GÜVENLİK DEĞERLENDİRMELERİ

Bu uygulama bir setuid çalıştırılabiliri olarak güvenilir olmadığından setuid yapılmamalıdır.

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

28 Şubat 2022 Apache HTTP Sunucusu 2.4.53