Scroll to navigation

GPASSWD(1) Kullanıcı Komutları GPASSWD(1)

İSİM

gpasswd - /etc/group ve /etc/gshadow dosyalarını yönetir

KULLANIM

[seçenekler] GRUP

AÇIKLAMA

gpasswd komutu, /etc/group ve /etc/gshadow dosyalarını yönetmek için kullanılır. Her grubun yöneticileri, üyeleri ve bir parolası vardır.

Sistem yöneticileri, -A seçeneğini grup yöneticilerini, -M seçeneğini ise grup üyelerini tanımlamakta kullanabilir. Sistem yöneticileri, grup yöneticileri ve üyelerinin tüm haklarına sahiptir.

Grupla aynı isimdeki grup yöneticisi tarafından çağrılan gpasswd sadece grubun yeni parolasını ister.

Bir parola atanmışsa, grup üyeleri newgrp(1) komutunu parolasız kullanabilirken diğer kullanıcılara parola sorulur.

Grup parolaları ve güvenlik

Grup parolaları, birden fazla kişinin bilmesine izin verildiğinden, doğal olarak bir güvenlik sorunudur. Ancak gruplar, farklı kullanıcılar arasında işbirliğine izin vermek için yararlı bir araçtır.

SEÇENEKLER

-A ve -M seçenekleri dışında, hiçbir seçenek birlikte kullanılamaz.

gpasswd komutunda kullanılabilecek seçenekler:

KULLANICIGRUPa ekler.

KULLANICIGRUPtan siler.

Yardım iletisi gösterir ve çıkar.

Değişiklikler CHROOT_DİZİNİne uygulanır ve CHROOT_DİZİNİndeki yapılandırma dosyaları kullanılır.

Parolayı GRUPtan siler. Grup parolası boş kalır. Gruba yeni üyeler eklemek için newgrp(1) komutunu sadece grup üyeleri kullanabilir.

GRUPa erişimi kısıtlar. Grup parolasına "!" atanır. Gruba yeni üyeler eklemek için newgrp(1) komutunu sadece parolası olan grup üyeleri kullanabilir.

Belirtilen yöneticileri gruba ekler.

Belirtilen üyeleri gruba ekler.

YETERSİZLİKLER

Bu araç /etc/group ve /etc/gshadow dosyaları üzerinde çalışır. Bu bakımdan, NIS ve LDAP gruplarında değişiklik yapamazsınız. Bunun ilgili sunucu üzerinde yapılması gerekir.

YAPILANDIRMA

/etc/login.defs dosyasında bulunan ve bu uygulamanın davranışını etkileyen yapılandırma değişkenleri:

Parolaları şifrelemek için kullanılan, sistemin öntanımlı şifreleme algoritmasını tanımlar (komut satırından herhangi bir algoritma belirtilmemişse).

Şu değerlerden biri olabilir: DES (öntanımlı), MD5, SHA256, SHA512. MD5 ve DES yeni aşlarda kullanılmamalıdır. crypt(5) sayfasında bazı öneriler bulunabilir.

Bu değişken, MD5_CRYPT_ENAB değişkenini geçersiz kılar.

Her grup girdisindeki azami üye sayısı. Azami sayıya ulaşıldığında /etc/group dosyasında (aynı isim, aynı parola ve aynı GID ile) yeni bir girdi (satır) başlatılır.

Öntanımlı değer 0 olup, gruptaki üye sayısı ile ilgili bir sınır olmadığı anlamına gelir.

Bu özellik (grubu bölme), grup dosyasındaki satır uzunluklarının sınırlanabilmesini sağlar. 1024 karakterden uzun satırlara izin vermeyen NIS grupları için yararlıdır.

Böyle bir sınırı zorlamak gerekirse, 25 kullanılabilir.

Grupları bölme özelliğini tüm araçlar desteklemez (Shadow araçları bile). Bu değişkeni gerçekten ihtiyaç duymadıkça kullanmamalısınız.

Parolaların MD5 tabanlı algoritma kullanılarak şifrelenmesi gerekip gerekmediğini belirler. yes atanırsa, yeni parolalar, FreeBSD’nin son sürümlerinde kullanılanla uyumlu MD5 tabanlı algoritma kullanılarak şifrelenir. Sınırsız uzunluktaki parolaları ve uzun tuz dizgelerini destekler. Yeni algoritmayı anlamayan sistemlere şifrelenmiş parolaların kopyalanması gerekiyorsa no atanmalıdır.

Bu değişken, ENCRYPT_METHOD değişkeni ile veya şifreleme algoritmasını değiştirmek için belirtilen bir komut satırı seçeneği ile geçersiz kılınabilir.

Bu değişkenin kullanımı artık önerilmemektedir Yerine ENCRYPT_METHOD kullanılmalıdır.

ENCRYPT_METHOD değişkenine SHA256 veya SHA512 atanırsa, bu değişken, şifreleme algoritması tarafından kullanılan öntanımlı SHA yineleme sayısını tanımlar (komut satırından belirtilmemişse).

Ne kadar yineleme yapılırsa parola o kadar zorlu olur. Ancak, kullanıcıların kimliğini doğrulamak için daha fazla CPU kaynağına ihtiyaç duyulacağı da unutulmamalıdır.

Belirtilmezse öntanımlı yineleme sayısını libc günümüz donanımları için oldukça küçük bir değere ayarlar (5000).

1000 ila 999.999.999 arasında bir değer belirtilebilir.

SHA_CRYPT_MIN_ROUNDS veya SHA_CRYPT_MAX_ROUNDS değişkenlerinden yalnızca birine atama yapılırsa, atanan değer kullanılır (yani, herhangi birine atama yapılabilirmiş).

SHA_CRYPT_MIN_ROUNDS > SHA_CRYPT_MAX_ROUNDS ise büyük olanı kullanılır.

İLGİLİ DOSYALAR

/etc/group
Grup hesabı bilgileri.

/etc/gshadow
Güvenli grup hesabı bilgileri.

İLGİLİ BELGELER

newgrp(1), groupadd(8), groupdel(8), groupmod(8), grpck(8), group(5), gshadow(5).

YAZAN

Rafal Maszkowski, Thomas Kłoczko ve Nicolas François tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

1 Şubat 2022 Shadow-utils 4.11.1