Scroll to navigation

DD(1) Kullanıcı Komutları DD(1)

İSİM

dd - bir dosyayı dönüştürür ve kopyalar

KULLANIM

[TERİM]...
[SEÇENEK]

AÇIKLAMA

Bir dosyayı belirtilen terimlere uygun olarak dönüştürüp biçimleyerek kopyalar.

TERİMLER

Bir kerede SAYI bayt okur veya yazar (512 öntanımlıdır). ibs=sayı ve obs=sayı’ya zorlar.

Bir kerede SAYI bayt dönüştürür.

Dosyaya virgül ayraçlı bir liste olarak verilen sözcüklere göre DÖNÜŞÜMü uygular.

Sadece SAYI girdi paketi kopyalar.

Bir kerede SAYI bayt okunur (512 öntanımlıdır).

Standart girdi yerine DOSYA okunur.

Virgül ayraçlı SİMGELER listesine göre okuma yapılır.

Bir kerede SAYI bayt yazılır (512 öntanımlıdır).

Standart çıktı yerine DOSYA’ya yazar.

Virgül ayraçlı SİMGELER listesine göre yazma yapılır.

Çıktı başlangıcında obs baytlık SAYI paket atlanır.

Girdi başlangıcında ibs baytlık SAYI paket atlanır.

Standart hatada gösterilecek bilgi SEVİYEsi: ’none’ ile hata iletileri hariç herşey engellenir; ’noxfer’ ile son aktarımın istatistikleri engellenir; ’progress’ ile aktarım istatistikleri aralıklı olarak gösterilir.

SAYI’ların ardından sonek olarak şu dizgeler gelebilir (sayılar dizgelerin kaçar baytı ifade ettiğini göstermektedir): c=1, w=2, b=512, kB=1000, K=1024, MB=1000*1000, M=1024*1024, xM=M, GB=1000*1000*1000, G=1024*1024*1024 ve T, P, E, Z, Y için de aynısı geçerlidir. Bibaytlık birimler de kullanılabilir: KiB=K, MiB=M, ...

DÖNÜŞÜM sözcükleri şunlar olabilir:

EBCDIC’den ASCII’ye dönüşüm.

ASCII’den EBCDIC’e dönüşüm.

ASCII’den öteki EBCDIC’e dönüşüm.

Satır sonu ile sonlandırılmış kayıtları boşluklarla cbs bayta tamamlar.

cbs baytlık kayıtların sonundaki boşlukların yerine satır sonu karakteri yerleştirir.

Büyük harfleri küçük harflere dönüştürür.

Küçük harfleri büyük harflere dönüştürür.

Tamamı NUL çıktı blokları yazmak yerine ilerlemeye çalışır

Her bir girdi bayt çiftini değiş tokuş yapar.

Her girdi paketini, NUL (\0) karakterlerle obs bayta tamamlar; block veya unblock ile birlikte kullanıldığı zaman, NUL karakterler yerine boşluklar kullanılır.

Çıktı dosyası zaten varsa başarısız olur.

Çıktı dosyasını oluşturmaz.

Çıktı dosyasını kırpmaz.

Okuma hatalarından sonra devam eder.

Bitirmeden önce çıktı dosyası verisini fiziksel olarak yazar.

fdatasync gibi, fakat ayrıca öteveriyi de yazar.

SİMGELER şunlar olabilir:

Ekleme kipi (sadece çıktı için anlamlı; conv=notrunc önerilir)

Veri için doğrudan G/Ç kullanılır.

Bir dizin olmadıkça başarısız olur.

Veri için eşzamanlı G/Ç kullanılır.

Benzer şekilde, fakat öteveri de dahil olur.

Girdiden tamamı dolu paketler toplanır (sadece iflag için)

Veri için engellenmeyen G/Ç kullanılır.

Dosya erişim zamanı güncellenmez.

Önbellekleme yapılmaması isteği. oflag=sync’e de bakın.

Dosyadan denetim uçbirimi atanmaz

Sembolik bağlar izlenmez.

Bayt sayısı count=SAYI olarak ele alınır (sadece iflag için)

Atlanacak bayt sayısı skip=SAYI olarak ele alınır (sadece iflag için)

İlerlenecek bayt sayısı seek=SAYI olarak ele alınır (sadece oflag için)

Çalışan dd sürecine USR1 sinyalinin gönderilmesi G/Ç istatistiklerinin standart hataya basılmasına ve ardından kopyalamanın kaldığı yerden devam etmesine yolaçar.

SEÇENEK şunlardan biri olabilir:

Yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

YAZAN

Paul Rubin, David MacKenzie ve Stuart Kemp tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/dd>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) dd invocation’

ÇEVİREN

© 2006 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0