Scroll to navigation

CUT(1) Kullanıcı Komutları CUT(1)

İSİM

cut - dosyaların her satırından belli bölümleri siler

KULLANIM

[SEÇENEK]... [DOSYA]...

AÇIKLAMA

Her DOSYAdaki belirtilen satır parçalarını standart çıktıya basar.

DOSYA belirtilmemişse veya ’-’ belirtilmişse standart girdi okunur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler, kısa seçenekler için de zorunludur.

Sadece belirtilen LİSTEdeki baytlar seçilir.

Sadece belirtilen LİSTEdeki karakterler seçilir.

Alanları sınırlamak için sekme karakteri yerine AYRAÇ kullanılır.

Sadece belirtilen LİSTEdeki alanlar seçilir; ayrıca -s seçeneği belirtilmedikçe, ayraç karakteri içermeyen her satır basılır.

Yok sayılır.

Seçilen baytlar, karakterler ve alanlar birbirlerini tamamlar.

Ayraç içermeyen satırları basmaz.

Çıktı ayracı olarak DİZGE kullanılır, öntanımlı olarak girdi ayracı kullanılır.

Satır sonu karakteri (\n) yerine NUL (\0) kullanılır.

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

-b, -c veya -f seçeneklerinden yalnız ve yalnız biri kullanılır. Her LİSTE ya bir aralıktan ya da virgüllerle ayrılmış birçok aralıktan oluşur. Seçilen girdi okunduğu sırada yazılır ve sadece bir kere yazılır. Her aralık şunlardan biri olabilir:

1’den başlayarak, N’inci bayt, karakter veya alan.

N’inciden başlayarak satır sonuna kadar, bayt, karakter veya alan.

N’inciden M’inciye kadar M’inci dahil bayt, karakter veya alan.

İlkinden M’inciye kadar M’inci dahil bayt, karakter veya alan.

YAZAN

David M. Ihnat, David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/cut>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) cut invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0