Scroll to navigation

CHROOT(8) Sistem Yönetim Komutları CHROOT(8)

İSİM

chroot - özel kök dizini ile komut ya da etkileşimli kabuk çalıştırır

KULLANIM

[ SEÇENEK ] YENİ-KÖK-DİZİN [ KOMUT [DĞŞ]...]
SEÇENEK

AÇIKLAMA

Kök dizinini YENİ-KÖK-DİZİN yaparak KOMUT’u çalıştırır.

Temel gruplar g1,g2,..,gN biçeminde belirtilir.

Kullanılacak kullanıcı ve grup (isim veya sayısal) belirtilir.

Çalışılan dizini kök dizin (’/’) haline getirmez.

Yardım metnini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

Bir KOMUT verilmez ise, "$SHELL" -i çalıştırılır. (öntanımlı değer: /bin/sh -i)

YAZAN

Roland McGrath tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

chroot(2)
GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/chroot>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) chroot invocation’

ÇEVİREN

© 2003 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0