Scroll to navigation

CAT(1) Kullanıcı Komutları CAT(1)

İSİM

cat - dosyaları birleştirir ve standart çıktıya yazar

KULLANIM

[SEÇENEK]... [DOSYA]...

AÇIKLAMA

Standart girdiyi veya belirtilen DOSYA’ları belirtildikleri sıraya göre ardarda ekleyerek ve standart çıktıya gönderir.

DOSYA belirtilmezse veya - verilirse standart girdi okunur.

-vET seçeneklerine eşdeğer

Boş olmayan çıktı satırları numaralandırılır; -n geçersiz kılınır.

-vE seçeneklerine eşdeğer

Her satırın sonuna $ konur.

Tüm çıktı satırları numaralanır.

Tekrarlanan boş satırlar yok sayılır

-vT seçeneklerine eşdeğer

Sekme karakterleri ^I olarak gösterilir

(yok sayılır)

Satırsonu ve sekme hariç, basılamayan karakterler ^ ve M- ile öncelenerek gösterilir.

Bu yardım metnini basar ve çıkar.

Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

ÖRNEKLER

Sırayla, f dosyasının içeriğini, standart girdiyi ve g dosyasının içeriğini basar.

Standart girdiyi standart çıktıya kopyalar.

YAZAN

Torbjorn Granlund ve Richard M. Stallman tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

tac(1)
GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/cat>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) cat invocation’

ÇEVİREN

© 2006 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0