Scroll to navigation

B2SUM(1) Kullanıcı Komutları B2SUM(1)

İSİM

b2sum - BLAKE2 ileti özetini hesaplar ve sınar

KULLANIM

[SEÇENEK]... [DOSYA]...

AÇIKLAMA

BLAKE2b (512 bitlik) sağlama toplamlarını sınar veya basar.

DOSYA belirtilmezse veya - verilirse standart girdi okunur.

Uzun seçeneklerdeki zorunlu girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

İkil kipte okur.

DOSYA’lardan sağlama toplamlarını okur ve onları sınar.

İleti özetinin BiT_SAYISI; 8’in katları olmalı ve blake2 algoritmasının desteklediği azami uzunluğu aşmamalıdır. --check seçeneği belirtilmişse, uzunluk okuma sırasında saptandığından bu seçenek yoksayılır.

BSD tarzı sağlama toplamları oluşturur.

Metin kipinde okur (öntanımlıdır).

Her çıktı satırı, satırsonu karakteri ile değil, sıfırıncı karakter ile sonlandırılır ve dosya adı önceleme iptal edilir.

Bu yardım metnini basar ve çıkar.

Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

Aşağıdaki beş seçenek sadece sağlama toplamları doğrulanırken kullanışlıdır:

Eksik dosyalar için durumu bildirmez ve başarısız olmaz.

Başarıyla doğrulanmış dosyaların doğrulandığını bildirmez.

Hiçbir şey çıktılanmaz, çıkış kodu başarılı olur.

Düzgünce biçemlenmemiş sağlama toplamı satırları için çıkış kodu sıfırdan farklı olur.

Düzgünce biçemlenmemiş sağlama toplamı satırları hakkında uyarır.

Sağlama toplamları RFC 7693’te açıklandığı gibi hesaplanır. Sınama sırasında girdi, bu uygulamanın önceki bir çıktısı olmalıdır. Öntanımlı kip şöyle bir satır basar: Sağlama toplamı, boşluk, girdi kipini gösteren bir karakter (ikil kip için ’*’, metin kipi veya ikil kipin gerekmediği yerler için ’ ’) ve her DOSYA için ad.

GNU sistemlerinde ikil kip ile metin kipi arasında bir fark yoktur.

YAZAN

Padraig Brady ve Samuel Neves tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/b2sum>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) b2sum invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0