Scroll to navigation

MV(1) Användarkommandon MV(1)

NAMN

mv — flytta (byt namn på) filer

SYNOPSIS

mv [FLAGGA]... [-T] KÄLLA DEST
mv [FLAGGA]... KÄLLA... KATALOG
mv [FLAGGA]... -t KATALOG KÄLLA...

BESKRIVNING

Byt namn på KÄLLA till DEST eller flytta KÄLLor till KATALOG.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Gör en säkerhetskopia av varje befintlig destinationsfil.
Som --backup men tar inget argument.
förklara hur en fil kopieras. Implicerar -v
Fråga inte innan något skrivs över.
Fråga innan något skrivs över.
Skriv inte över existerade filer.

Om du anger mer än en av -i, -f, -n har endast den sista någon effekt.

kopiera inte om det inte går att byta namn
Ta bort eventuella avslutande snedstreck från varje KÄLL-argument.
Ersätt den vanliga ändelsen för säkerhetskopior.
Flytta alla KÄLLargument in i KATALOG.
Behandla DEST som en vanlig fil.
bestäm vilka befintliga filer som uppdateras; UPPDATERA={all,none,older(standard)}. Se nedan
detsamma som --update[=older]
Berätta vad som görs.
Sätt SELinux-säkerhetskontext på destinationsfilen till standardtypen.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

UPPDATERA styr vilka befintliga filer i målet som ersätts. ”all” är standardåtgärden när flaggan --update inte anges, och resulterar i att alla befintliga filer i målet ersätts. ”none” liknar flagga --no-clobber, på så sätt att inga filer i målet ersätts, men också att överhoppade filer inte orsakar ett fel. ”older” är standardåtgärden när --update anges, och medför att filer ersätts om de är äldre än den motsvarande källfilen.

Ändelsen på säkerhetskopior är ”~” om inte annat anges av --suffix eller SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionshanteringen kan styras med --backup-flaggan eller med miljövariabeln VERSION_CONTROL. Den kan ha följande värden:

Gör aldrig säkerhetskopior (ens om --backup anges).
Gör numrerade säkerhetskopior.
Numrerade om det redan finns numrerade, annars enkla.
Gör alltid enkla säkerhetskopior.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Mike Parker, David MacKenzie och Jim Meyering.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

rename(2)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/mv>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) mv invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

mars 2024 GNU coreutils 9.4