Scroll to navigation

GRUB-RENDER-LABEL(1) Användarkommandon GRUB-RENDER-LABEL(1)

NAMN

grub-render-label — generera en .disk_label för Apple Mac:ar.

SYNOPSIS

grub-render-label [FLAGGA...] [FLAGGOR]

BESKRIVNING

Rendera Apple .disk_label.

använd FÄRG för bakgrund
använd FÄRG för text
använd FIL som typsnitt (PF2).
läs text från FIL.
ange filnamn för utdata. Standard är STDUT
sätt etiketten att skapa
skriv ut informativa meddelanden.
-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut programversion

Obligatoriska eller valfria argument till långa flaggor är också obligatoriska eller valfria för motsvarande korta flaggor.

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

SE ÄVEN

Den fullständiga dokumentationen för grub-render-label underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-render-label är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-render-label

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

april 2024 GRUB 2.12-2