Scroll to navigation

TEST(1) Användarkommandon TEST(1)

NAMN

test — kontrollera filtyper och jämför värden

SYNOPSIS

test UTTRYCK
test
[ UTTRYCK ]
[ ]"
[ FLAGGA

BESKRIVNING

Avsluta med status som bestäms av UTTRYCK.

visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Ett utelämnat UTTRYCK behandlas som falskt. Annars är UTTRYCK sant eller falskt och sätter returvärdet. Det är något av:

( UTTRYCK )
UTTRYCK är sant
! UTTRYCK
UTTRYCK är falskt
både UTTRYCK1 och UTTRYCK2 är sanna
något av UTTRYCK1 eller UTTRYCK2 är sant
längden på STRÄNG är inte noll
likvärdigt med -n STRÄNG
längden på STRÄNG är noll
strängarna är lika
strängarna är inte lika
HELTAL1 är lika med HELTAL2
HELTAL1 är större än eller lika med HELTAL2
HELTAL1 är större än HELTAL2
HELTAL1 är mindre än eller lika med HELTAL2
HELTAL1 är mindre än HELTAL2
HELTAL1 är inte lika med HELTAL2
FIL1 och FIL2 har samma enhets- och inodnummer
FIL1 är nyare (ändringstidpunkt) än FIL2
FIL1 är äldre än FIL2
FIL finns och är en specialfil för blockåtkomst
FIL finns och är en specialfil för teckenåtkomst
FIL finns och är en katalog
FIL finns
FIL finns och är en vanlig fil
FIL finns och har sätt-grupp-ID-biten satt
FIL finns och ägs av verksam grupp-ID
FIL finns och är en symbolisk länk (samma som -L)
FIL finns med fastbiten satt
FIL finns och är en symbolisk länk (samma som -h)
FIL finns och har ändrats sedan den senast lästes
FIL finns och ägs av verksam användar-ID
FIL finns och är ett namngivet rör
FIL finns och användaren har läsrättighet
FIL finns och har större storlek än noll
FIL finns och är ett uttag (socket)
filidentifierare FI är öppnad mot en terminal
FIL finns och dess set-user-ID-bit är satt
FIL finns och användaren har skrivrättighet
FIL finns och användaren har kör- (eller sök-)rättighet

Förutom för -h och -L följer alla filrelaterade tester symboliska länkar. Var medveten om att parenteser måste föregås av kontrollsekvens (t.ex. av omvänt snedstreck) för skal. HELTAL kan också vara -l STRÄNG, som har värdet av längden på STRÄNG.

OBS: Binära -a och -o är i sig tvetydiga. Använd ”test UTTR1 && test UTTR2' eller 'test UTTR1 || test UTTR2' istället.

OBS: [ godkänner flaggorna --help och --version, men test gör det inte. test behandlar båda dessa som den behandlar alla andra icketomma strängar.

OBS: ditt skal kan ha sin egen version av test och/eller [, som ofta ersätter versionen som beskrivs här. Se dokumentationen för ditt skal för detaljer om valen det stödjer.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Kevin Braunsdorf och Matthew Bradburn.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

access(2)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/test>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) test invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

september 2022 GNU coreutils 9.1