Scroll to navigation

VCS(4) Podręcznik programisty Linuksa VCS(4)

NAZWA

vcs, vcsa - pamięć konsoli wirtualnej

OPIS

/dev/vcs0 is a character device with major number 7 and minor number 0, usually with mode 0644 and ownership root:tty. It refers to the memory of the currently displayed virtual console terminal.

/dev/vcs[1-63] are character devices for virtual console terminals, they have major number 7 and minor number 1 to 63, usually mode 0644 and ownership root:tty. /dev/vcsa[0-63] are the same, but using unsigned shorts (in host byte order) that include attributes, and prefixed with four bytes giving the screen dimensions and cursor position: lines, columns, x, y. (x = y = 0 at the top left corner of the screen.)

Kiedy ładowana jest czcionka 512-znakowa, pozycję dziewiątego bitu można pobrać za pomocą operacji ioctl(2) VT_GETHIFONTMASK (dostępnej od wersji 2.6.18 jądra Linuksa) zastosowanej na /dev/tty[1-63]. Wartość zwracana jest we wskaźniku do typu unsigned short przekazywanym jako trzeci argument wywołania systemowego ioctl(2).

Opisywane urządzenia zastępują operacje ioctl(2) zrzucające zawartość ekranu z ioctl_console(2), więc administrator systemu może kontrolować uprawnienia przy użyciu praw dostępu do plików.

Urządzenia dla pierwszych ośmiu konsoli wirtualnych można stworzyć poleceniami:


for x in 0 1 2 3 4 5 6 7 8; do
  mknod -m 644 /dev/vcs$x c 7 $x;
  mknod -m 644 /dev/vcsa$x c 7 $[$x+128];
done
chown root:tty /dev/vcs*


Nie są wspierane żadne odwołania ioctl(2).

PLIKI

/dev/vcs[0-63]
/dev/vcsa[0-63]

WERSJE

Wprowadzone wraz z wersją 1.1.92 jądra Linuksa.

PRZYKŁADY

Zrzut ekranu na vt3 można wykonać przez przełączenie na vt1 i wpisanie


cat /dev/vcs3 >foo


Proszę zauważyć, że wynik nie będzie zawierał znaków nowego wiersza, więc konieczne może być pewne zmodyfikowanie go np.


fold -w 81 /dev/vcs3 | lpr


lub (ohyda)


setterm -dump 3 -file /proc/self/fd/1


Urządzenie /dev/vcsa0 jest wykorzystywane przy wsparciu dla alfabetu Braille'a.

Poniższy program wyświetla aktualne atrybuty znaków i ekranu w miejscu kursora na drugiej wirtualnej konsoli, a następnie zmienia tam kolor tła:

#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/vt.h>
int
main(void)
{
  int fd;
  char *device = "/dev/vcsa2";
  char *console = "/dev/tty2";
  struct {unsigned char lines, cols, x, y;} scrn;
  unsigned short s;
  unsigned short mask;
  unsigned char attrib;
  int ch;
  fd = open(console, O_RDWR);
  if (fd < 0) {
    perror(console);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  if (ioctl(fd, VT_GETHIFONTMASK, &mask) < 0) {
    perror("VT_GETHIFONTMASK");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  (void) close(fd);
  fd = open(device, O_RDWR);
  if (fd < 0) {
    perror(device);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  (void) read(fd, &scrn, 4);
  (void) lseek(fd, 4 + 2*(scrn.y*scrn.cols + scrn.x), SEEK_SET);
  (void) read(fd, &s, 2);
  ch = s & 0xff;
  if (s & mask)
    ch |= 0x100;
  attrib = ((s & ~mask) >> 8);
  printf("ch=%#03x attrib=%#02x\n", ch, attrib);
  s ^= 0x1000;
  (void) lseek(fd, -2, SEEK_CUR);
  (void) write(fd, &s, 2);
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

ZOBACZ TAKŻE

ioctl_console(2), tty(4), ttyS(4), gpm(8)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Olszewski <alder@amg.net.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

1 listopada 2020 r. Linux