Scroll to navigation

SWAPLABEL(8) Administracja systemem SWAPLABEL(8)

NAZWA

swaplabel - wyświetla albo zmienia etykietę lub UUID przestrzeni wymiany

SKŁADNIA

swaplabel [-L etykieta] [-U UUID] urządzenie

OPIS

swaplabel wyświetla albo zmienia etykietę lub UUID partycji wymiany położonej na urządzeniu (lub w zwykłym pliku).

Jeśli nie podano opcjonalnych argumentów -L lub -U, to swaplabel jedynie wyświetli bieżącą etykietę i UUID przestrzeni wymiany na urządzeniu.

If an optional argument is present, then swaplabel will change the appropriate value on device. These values can also be set during swap creation using mkswap(8). The swaplabel utility allows changing the label or UUID on an actively used swap device.

OPCJE

-h, --help
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.
-L, --label etykieta
Określa nową etykietę urządzenia. Etykiety partycji wymiany mogą mieć maksymalnie 16 znaków. Jeśli etykieta będzie dłuższa, to swaplabel przytnie ją i wyświetli ostrzeżenie.
-U, --uuid UUID
Specify a new UUID for the device. The UUID must be in the standard 8-4-4-4-12 character format, such as is output by uuidgen(1).

ŚRODOWISKO

LIBBLKID_DEBUG=all
włącza wyjście debugowania libblkid.

AUTORZY

swaplabel został napisany przez Jasona Bordena <jborden@bluehost.com> i Karela Zaka <kzak@redhat.com>.

ZOBACZ TAKŻE

uuidgen(1), mkswap(8), swapon(8)

DOSTĘPNOŚĆ

The swaplabel command is part of the util-linux package and is available from https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

kwiecień 2010 util-linux