Scroll to navigation

ISO_8859-1(7) Miscellaneous Information Manual ISO_8859-1(7)

NAZWA

iso_8859-1 - zestaw znaków ISO/IEC 8859-1 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

OPIS

Standard ISO/IEC 8859 zawiera kilka ośmiobitowych rozszerzeń zestawu znaków ASCII (znanego także jako SO/IEC 646-IRV). ISO/IEC 8859-1 koduje znaki używane w wielu językach zachodnioeuropejskich.

Alfabety ISO/IEC 8859

Pełny zestaw alfabetów ISO/IEC 8859 obejmuje:

ISO/IEC 8859-1 języki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
ISO/IEC 8859-2 języki środkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
ISO/IEC 8859-3 języki południowoeuropejskie i inne (Latin-3)
ISO/IEC 8859-4 języki skandynawskie i bałtyckie (Latin-4)
ISO/IEC 8859-5 łaciński/cyrylica
ISO/IEC 8859-6 łaciński/arabski
ISO/IEC 8859-7 łaciński/grecki
ISO/IEC 8859-8 łaciński/hebrajski
ISO/IEC 8859-9 Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
ISO/IEC 8859-10 języki nordyckie, lapoński i eskimoski (Latin-6)
ISO/IEC 8859-11 łaciński/tajlandzki
ISO/IEC 8859-13 języki wybrzeża bałtyckiego (Latin-7)
ISO/IEC 8859-14 celtycki (Latin-8)
ISO/IEC 8859-15 języki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
ISO/IEC 8859-16 rumuński (Latin-10)

Znaki ISO/IEC 8859-1

Poniższa tabela zawiera te drukowalne znaki z ISO/IEC 8859-1, które nie zostały wymienione na stronie podręcznika ascii(7).

ós. dzies. szes. zn. opis
240 160 A0   SPACJA NIEROZDZIELAJĄCA
241 161 A1 ¡ WYKRZYKNIK ODWRÓCONY
242 162 A2 ¢ ZNAK CENTA
243 163 A3 £ ZNAK FUNTA
244 164 A4 ¤ ZNAK JEDNOSTKI MONETARNEJ
245 165 A5 ¥ ZNAK JENA
246 166 A6 ¦ ZŁAMANA KRESKA PIONOWA
247 167 A7 § ZNAK PARAGRAFU
250 168 A8 ¨ DIEREZA
251 169 A9 © ZNAK PRAW AUTORSKICH
252 170 AA ª OZNACZENIE LICZEBNIKA ŻEŃSKIEGO
253 171 AB « LEWY PODWÓJNY CUDZYSŁÓW KĄTOWY
254 172 AC ¬ ZNAK NEGACJI
255 173 AD ­ MIĘKKI DYWIZ
256 174 AE ® ZASTRZEŻONY ZNAK TOWAROWY
257 175 AF ¯ MAKRON
260 176 B0 ° ZNAK STOPNIA
261 177 B1 ± ZNAK PLUS-MINUS
262 178 B2 ² DWA W INDEKSIE GÓRNYM
263 179 B3 ³ TRZY W INDEKSIE GÓRNYM
264 180 B4 ´ ZNAK AKCENTU SILNEGO
265 181 B5 µ ZNAK MIKRO
266 182 B6 ZNAK AKAPITU
267 183 B7 · KROPKA ŚRODKOWA
270 184 B8 ¸ CEDYLLA
271 185 B9 ¹ JEDEN W INDEKSIE GÓRNYM
272 186 BA º OZNACZENIE LICZEBNIKA MĘSKIEGO
273 187 BB » PRAWY PODWÓJNY CUDZYSŁÓW KĄTOWY
274 188 BC ¼ UŁAMEK JEDNA CZWARTA
275 189 BD ½ UŁAMEK JEDNA DRUGA
276 190 BE ¾ UŁAMEK TRZY CZWARTE
277 191 BF ¿ ZNAK ZAPYTANIA ODWRÓCONY
300 192 C0 À ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
301 193 C1 Á ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
302 194 C2 Â ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z CYRKUMFLEKSEM
303 195 C3 Ã ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z TYLDĄ
304 196 C4 Ä ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z DIEREZĄ
305 197 C5 Å ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z KÓŁKIEM
306 198 C6 Æ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA AE
307 199 C7 Ç ŁACIŃSKA WIELKA LITERA C Z CEDYLLĄ
310 200 C8 È ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
311 201 C9 É ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
312 202 CA Ê ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E Z CYRKUMFLEKSEM
313 203 CB Ë ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E Z DIEREZĄ
314 204 CC Ì ŁACIŃSKA WIELKA LITERA I ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
315 205 CD Í ŁACIŃSKA WIELKA LITERA I ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
316 206 CE Î ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z CYRKUMFLEKSEM
317 207 CF Ï ŁACIŃSKA WIELKA LITERA I Z DIEREZĄ
320 208 D0 Ð ŁACIŃSKA WIELKA LITERA ETH
321 209 D1 Ñ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA N Z TYLDĄ
322 210 D2 Ò ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
323 211 D3 Ó ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie Ó)
324 212 D4 Ô ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z CYRKUMFLEKSEM
325 213 D5 Õ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z TYLDĄ
326 214 D6 Ö ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z DIEREZĄ
327 215 D7 × ZNAK MNOŻENIA
330 216 D8 Ø ŁACIŃSKA WIELKA PRZEKREŚLONA LITERA O
331 217 D9 Ù ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
332 218 DA Ú ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
333 219 DB Û ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U Z CYRKUMFLEKSEM
334 220 DC Ü ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U Z DIEREZĄ
335 221 DD Ý ŁACIŃSKA WIELKA LITERA Y ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
336 222 DE Þ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA THORN
337 223 DF ß ŁACIŃSKA MAŁA LITERA SZ (OSTRE S)
340 224 E0 à ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
341 225 E1 á ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
342 226 E2 â ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z CYRKUMFLEKSEM
343 227 E3 ã ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z TYLDĄ
344 228 E4 ä ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z DIEREZĄ
345 229 E5 å ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z KÓŁKIEM
346 230 E6 æ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA AE
347 231 E7 ç ŁACIŃSKA MAŁA LITERA C Z CEDYLLĄ
350 232 E8 è ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
351 233 E9 é ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
352 234 EA ê ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E Z CYRKUMFLEKSEM
353 235 EB ë ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E Z DIEREZĄ
354 236 EC ì ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
355 237 ED í ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
356 238 EE î ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I Z CYRKUMFLEKSEM
357 239 EF ï ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I Z DIEREZĄ
360 240 F0 ð ŁACIŃSKA MAŁA LITERA ETH
361 241 F1 ñ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA N Z TYLDĄ
362 242 F2 ò ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
363 243 F3 ó ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie ó)
364 244 F4 ô ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z CYRKUMFLEKSEM
365 245 F5 õ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z TYLDĄ
366 246 F6 ö ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z DIEREZĄ
367 247 F7 ÷ ZNAK DZIELENIA
370 248 F8 ø ŁACIŃSKA MAŁA PRZEKREŚLONA LITERA O
371 249 F9 ù ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
372 250 FA ú ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
373 251 FB û ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U Z CYRKUMFLEKSEM
374 252 FC ü ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U Z DIEREZĄ
375 253 FD ý ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Y ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
376 254 FE þ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA THORN
377 255 FF ÿ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Y Z DIEREZĄ

UWAGI

ISO/IEC 8859-1 jest również znane jako Latin-1.

ZOBACZ TAKŻE

ascii(7), charsets(7), cp1252(7), iso_8859-15(7), utf-8(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8