Scroll to navigation

filesystems(5) File Formats Manual filesystems(5)

NAZWA

filesystems - typy systemów plików Linuksa: ext, ext2, ext3, ext4, hpfs, iso9660, JFS, minix, msdos, ncpfs nfs, ntfs, proc, Reiserfs, smb, sysv, umsdos, vfat, XFS, xiafs

OPIS

Gdy, jak jest przyjęte, system plików proc jest zamontowany w /proc, w pliku /proc/filesystems można znaleźć listę systemów plików obsługiwanych w danej chwili przez jądro (więcej informacji w podręczniku proc(5)). Dostępne jest również przestarzałe wywołanie systemowe sysfs(2) (którego dostępność zależy od opcji konfiguracyjnej jądra CONFIG_SYSFS_SYSCALL od Linuksa 3.15), umożliwiająca wypisanie dostępnych obecnie typów systemów plików, niezależnie od dostępności i stanu /proc.

Jeśli potrzebny jest któryś z aktualnie nieobsługiwanych systemów plików, należy załadować odpowiedni moduł lub ponownie skompilować jądro.

Aby móc korzystać z systemu plików, należy go zamontować; patrz mount(2) i mount(8).

Poniżej przedstawiono krótki opis dostępnych lub dostępnych historycznie dla jądra Linux systemów plików. Wyczerpujący opis wszystkich opcji i ograniczeń znajduje się w dokumentacji jądra.

to Enhanced Read-Only File System (rozszerzony system plików tylko do odczytu), stabilny od Linuksa 5.4. Zob. erofs(5).
jest bardziej złożonym rozwinięciem systemu plików minix. Został całkowicie zastąpiony przez drugą wersję rozszerzonego systemu plików (ext2) i ostatecznie usunięty (w Linuksie 2.1.21).
jest dyskowym systemem plików, który był używany przez Linuksa zarówno dla dysków stałych, jak i dla nośników wymiennych. Drugi rozszerzony system plików został zaprojektowany jako rozszerzenie rozszerzonego systemu plików (ext). Zob. ext2(5).
jest wersją systemu plików ext2 z dziennikiem. Przełączanie się pomiędzy systemami plików ext2 i ext3 jest niezmiernie łatwe. Zob. ext3(5).
jest zbiorem aktualizacji do ext3 znacząco poprawiającym wydajność i niezawodność, a także podnoszącym limity liczby i rozmiaru plików i katalogów. Zob. ext4(5).
jest to High Performance Filesystem, używany w OS/2. Ten system plików jest w Linuksie dostępny tylko do odczytu z powodu braku dokumentacji.
to system plików CD-ROM zgodny ze standardem ISO/IEC 9660.
Linux obsługuje High Sierra, prekursora standardu ISO/IEC 9660 dla systemów plików CD-ROM. Jest on rozpoznawany automatycznie w ramach obsługi systemu plików iso9660 w Linuksie.
Linux obsługuje także rekordy System Use Sharing Protocol określone przez Rock Ridge Interchange Protocol. Używane są one do dokładniejszego opisania plików w systemie iso9660 komputerowi uniksowemu i dostarczają informacji takich jak długie nazwy, UID/GID, uprawnienia zgodne z POSIX oraz urządzenia. Jest on rozpoznawany automatycznie w ramach obsługi systemu plików iso9660 w Linuksie.
jest to system plików z dziennikiem, rozwijany przez IBM, obsługiwany od Linuksa 2.4.24.
jest systemem plików używanym w systemie operacyjnym Minix, jest to pierwszy system plików, który działał pod Linuksem. Ma on pewną liczbę niedociągnięć, między innymi ograniczenie rozmiaru partycji do 64 MB, krótkie nazwy plików oraz pojedyncze znaczniki czasu. Jest on nadal przydatny dla dyskietek i RAM-dysków.
jest systemem plików używanym przez DOS, Windows, i niektóre komputery z OS/2. Nazwy plików w msdos nie mogą być dłuższe niż 8 znaków nazwy, plus opcjonalna kropka i 3 znaki rozszerzenia.
to sieciowy system plików obsługujący protokół NCP używany przez Novell NetWare. Został usunięty z jądra w Linuksie 4.17.
By używać ncpfs, potrzebne są specjalne programy, które znaleźć można pod adresem ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/ncpfs.
to sieciowy system plików używany do dostępu do dysków umieszczonych na odległych komputerach.
jest to system plików natywny dla systemu Microsoft Windows NT, obsługujący funkcje takie jak ACL, dziennik, szyfrowanie itp.
jest pseudosystemem plików używanym jako interfejs do struktur danych jądra, zamiast czytania i interpretowania /dev/kmem. W szczególności, jego pliki nie zajmują przestrzeni dyskowej. Zobacz proc(5).
jest to system plików z dziennikiem, zaprojektowany przez Hansa Reisera, obsługiwany od Linuksa 2.4.1.
to sieciowy system plików obsługujący protokół SMB, używany przez Windows. Zob. https://www.samba.org/samba/smbfs/.
jest implementacją systemów plików System V/Coherent dla Linux. Implementuje on wszystkie systemy plików Xenix, System V/386 oraz Coherent.
to rozszerzony system plików DOS-u używany przez Linuksa. Dodaje on właściwości takie jak długie nazwy, UID/GID, uprawnienia zgodne z POSIX, oraz pliki specjalne (urządzenia, potoki nazwane itp) w systemie plików DOS-u, bez poświęcania zgodności z DOS-em.
jest systemem plików, którego zawartość przechowywana jest w pamięci wirtualnej. Dostęp do plików jest ekstremalnie szybki, ponieważ znajdują się one zwykle w pamięci RAM. Więcej informacji w podręczniku tmpfs(5).
to rozszerzony system plików FAT używany przez Microsoft Windows95 i Windows NT. vfat dodaje możliwość używania długich nazw w systemie plików MSDOS.
jest to system plików z dziennikiem, rozwijany przez SGI, obsługiwany od Linuksa 2.4.20.
został zaprojektowany i zaimplementowany jako stabilny, pewny system plików poprzez rozszerzenie kodu systemu plików Minix. Dostarcza podstawowych, najczęściej wymaganych funkcjonalności bez zbędnej złożoności. System plików xiafs nie jest już aktywnie rozwijany i utrzymywany. Został usunięty z jądra w Linuksie 2.1.21.

ZOBACZ TAKŻE

fuse(4), btrfs(5), ext2(5), ext3(5), ext4(5), nfs(5), proc(5), sysfs(5), tmpfs(5), xfs(5), fsck(8), mkfs(8), mount(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8