Scroll to navigation

strfry(3) Library Functions Manual strfry(3)

NAZWA

strfry - randomizuje łańcuch

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <string.h>
char *strfry(char *string);

OPIS

Funkcja strfry() randomizuje zawartość łańcucha string, losowo zamieniając miejscami jego znaki. Wynikiem jest anagram łańcucha string.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja strfry() zwraca wskaźnik do zmienionego losowo łańcucha.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
strfry() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

GNU.

ZOBACZ TAKŻE

memfrob(3), string(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8