Scroll to navigation

memccpy(3) Library Functions Manual memccpy(3)

NAZWA

memccpy - kopiuje obszar pamięci

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <string.h>
void *memccpy(void dest[restrict .n], const void src[restrict .n],
              int c, size_t n);

OPIS

Funkcja memccpy() kopiuje nie więcej niż n bajtów z obszaru pamięci src do obszaru pamięci dest, kończąc gdy znak c zostanie znaleziony.

Jeśli obszary pamięci zachodzą na siebie, to wyniki są nieokreślone.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja memccpy() zwraca wskaźnik do następnego po c znaku w dest, lub NULL, jeżeli c nie zostanie znaleziony w pierwszych n znakach src.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
memccpy() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

POSIX.1-2008.

HISTORIA

POSIX.1-2001, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

bcopy(3), bstring(3), memcpy(3), memmove(3), strcpy(3), strncpy(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Jarosław Beczek <bexx@poczta.onet.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8