Scroll to navigation

fmod(3) Library Functions Manual fmod(3)

NAZWA

fmod, fmodf, fmodl - reszta z dzielenia zmiennoprzecinkowego

BIBLIOTEKA

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

SKŁADNIA

#include <math.h>
double fmod(double x, double y);
float fmodf(float x, float y);
long double fmodl(long double x, long double y);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fmodf(), fmodl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje te obliczają resztę z dzielenia x przez y. Zwracana wartość to x-n*y, gdzie n jest ilorazem x / y, zaokrąglonym w kierunku zera do liczby całkowitej.

Aby uzyskać modulo, a dokładniej najmniejszą dodatnią resztę, konieczne jest dostosowanie wyników z fmod w następujący sposób:


z = fmod(x, y);
if (z < 0)
	z += y;

Innym sposobem wyrażenia powyższego jest fmod(fmod(x, y) + y, y), lecz drugie wywołanie fmod() zwykle kosztuje znacznie więcej, niż jedna gałąź.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość x - n*y dla pewnej liczby całkowitej n, takiej że wartość zwracana ma taki sam znak jak x oraz wartość mniejszą niż wartość y.

Jeśli x lub y jest NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x jest równe nieskończoności, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

Jeśli y wynosi zero, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi +0 (-0), a y jest różne od zera, to zwracane jest +0 (-0).

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

errno jest ustawiane na EDOM (patrz także USTERKI). Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).
errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fmod(), fmodf(), fmodl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

C11, POSIX.1-2008.

HISTORIA

C99, POSIX.1-2001.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

USTERKI

Przed glibc 2.10, implementacja glibc nie ustawiała errno na EDOM, gdy wystąpił błąd dziedziny dla nieskończonego x.

PRZYKŁADY

Wywołanie fmod(372, 360) zwraca 348.

Wywołanie fmod(-372, 360) zwraca -12.

Wywołanie fmod(-372, -360) również zwraca -12.

ZOBACZ TAKŻE

remainder(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8