Scroll to navigation

fcloseall(3) Library Functions Manual fcloseall(3)

NAZWA

fcloseall - zamknięcie wszystkich otwartych strumieni

LIBRARY

Standard C library (libc, -lc)

SKŁADNIA

#define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <stdio.h>
int fcloseall(void);

OPIS

Funkcja fcloseall() zamyka wszystkie otwarte strumienie w procesie wywołującym. Dane w buforach wyjściowych każdego strumienia są zapisywane przed zamknięciem (tak jak w przypadku fflush(3)); dane w buforach wejściowych są ignorowane.

Zamykane są także standardowe strumienie stdin, stdout i stderr.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja zwraca 0, jeśli wszystkie pliki zostały poprawnie zamknięte, lub EOF, gdy wystąpił błąd.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fcloseall() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:streams

Funkcja fcloseall() nie blokuje strumieni, więc nie jest bezpieczna dla wątków.

STANDARDY

Ta funkcja jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAKŻE

close(2), fclose(3), fflush(3), fopen(3), setbuf(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.02