Scroll to navigation

closedir(3) Library Functions Manual closedir(3)

NAZWA

closedir - zamknięcie strumienia katalogu

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>
int closedir(DIR *dirp);

OPIS

Funkcja closedir() zamyka strumień katalogu powiązany z dirp. Pomyślne wywołanie closedir() zamyka także deskryptor pliku skojarzony z dirp. Po wywołaniu deskryptor strumienia katalogu dirp staje się niedostępny.

WARTOŚĆ ZWRACANA

The closedir() function returns 0 on success. On error, -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

BŁĘDY

Nieprawidłowy deskryptor strumienia katalogu dirp.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
closedir() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

close(2), opendir(3), readdir(3), rewinddir(3), scandir(3), seekdir(3), telldir(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03