Scroll to navigation

BZERO(3) Podręcznik programisty Linuksa BZERO(3)

NAZWA

bzero - wpisywanie bajtów o wartości zero

SKŁADNIA

#include <strings.h>

void bzero(void *s, size_t n);

OPIS

Funkcja bzero() zeruje (bajtami zawierającymi "\0") pierwszych n bajtów obszaru zaczynającego się pod adresem s.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Brak.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
bzero() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

4.3BSD. Funkcja ta is przestarzała (oznaczona jako LEGACY w POSIX.1-2001): w nowych programach należy używaćmemset(3). POSIX.1-2008 usuwa opis funkcji bzero().

ZOBACZ TAKŻE

memset(3), swab(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-03-02 Linux