Scroll to navigation

btowc(3) Library Functions Manual btowc(3)

NAZWA

btowc - przekształca znak jednobajtowy na znak szeroki

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <wchar.h>
wint_t btowc(int c);

OPIS

Funkcja btowc() przekształca c, interpretowane jako wielobajtowy ciąg o długości 1, zaczynając w początkowym stanie przesunięcia, na znak wielobajtowy i zwraca ten znak. Jeśli c jest równe EOF lub nie jest poprawnym ciągiem wielobajtowym o długości 1, to funkcja btowc() zwraca WEOF.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja btowc() zwraca szeroki znak będący wynikiem przekształcenia pojedynczego bajtu c. Jeśli c jest równe EOF lub nie jest poprawnym ciągiem wielobajtowym o długości 1, to funkcja zwraca WEOF.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
btowc() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

UWAGI

Zachowanie btowc() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

Tej funkcji nie należy nigdy używać. Nie działa ona dla kodowań mających stan, a także niepotrzebnie traktuje pojedyncze bajty inaczej niż ciągi wielobajtowe. Zamiast niej, należy korzystać albo z funkcji mbtowc(3), albo z bezpiecznej dla wątków funkcji mbrtowc(3).

ZOBACZ TAKŻE

mbrtowc(3), mbtowc(3), wctob(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03