Scroll to navigation

WHO(1) Opdrachten voor gebruikers WHO(1)

NAAM

who - show who is logged on

SAMENVATTING

who [OPTIE]... [ BESTAND | ARGUMENT1 ARGUMENT2 ]

BESCHRIJVING

Toont informatie over gebruikers die nu zijn ingelogd.
-a, --all
hetzelfde als -b -d --login -p -r -t -T -u
-b, --boot
tijdstip van de laatste systeemstart tonen
-d, --dead
dode processen tonen
-H, --heading
een regel met kolomkoppen tonen
--ips
print ips instead of hostnames. with --lookup, canonicalizes based on stored IP, if available, rather than stored hostname
-l, --login
de inlogprocessen tonen
--lookup
proberen de echte hostnamen te vinden via DNS
-m
alleen hostnaam en gebruiker verbonden met standaardinvoer
-p, --process
de actieve processen gestart door 'init' tonen
-q, --count
de namen van en het totaal aantal ingelogde gebruikers
-r, --runlevel
het huidige run-level tonen
-s, --short
alleen naam, terminal, en inlogtijd tonen (standaard)
-t, --time
de laatste wijziging van de systeemklok tonen
-T, -w, --mesg
berichtenstatus van gebruiker toevoegen als '+', '-' of' ?'
-u, --users
de ingelogde gebruikers tonen
--message
hetzelfde als -T
--writable
hetzelfde als -T
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

Als geen BESTAND gegeven is, wordt /var/run/utmp gebruikt. Gewoonlijk wordt /var/log/wtmp als BESTAND meegegeven. Als ARGUMENT1 ARGUMENT2 gegeven zijn, dan wordt -m begrepen; de combinaties 'am i' or 'mom likes' zijn gebruikelijk.

AUTEUR

Geschreven door Joseph Arceneaux, David MacKenzie en Michael Stone.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld vertaalfouten in who op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/who>
of lokaal via: info '(coreutils) who invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

Augustus 2019 GNU coreutils 8.30