Scroll to navigation

TAIL(1) Opdrachten voor gebruikers TAIL(1)

NAAM

tail - output the last part of files

SAMENVATTING

tail [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Kopieert de laatste 10 regels van elk gegeven BESTAND naar standaarduitvoer.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaardinvoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.

-c, --bytes=[+]GETAL
de laatste GETAL bytes uitvoeren; bij '-c +GETAL' uitvoeren vanaf byte GETAL van elk bestand
-f, --follow[={name|descriptor}]
toegevoegde gegevens tonen terwijl bestand groeit;
an absent option argument means 'descriptor'
-F
hetzelfde als --follow=name --retry
-n, --lines=[+]GETAL
de laatste GETAL (i.p.v. 10) regels uitvoeren; bij +GETAL uitvoeren vanaf regel GETAL van elk bestand
--max-unchanged-stats=N
met --follow=name, een BESTAND heropenen als diens
grootte na N iteraties (standaard 5) onveranderd is, om te zien of het is ontkoppeld of hernoemd (gebruikelijk bij roterende logbestanden); met 'inotify' is deze optie zelden nuttig
--pid=PID
met -f, afsluiten wanneer proces PID eindigt
-q, --quiet, --silent
geen bestandsnaamkopjes tonen
--retry
blijven proberen om een bestand te openen zelfs als het ontoegankelijk is of wordt; nuttig wanneer op naam gevolgd wordt (bij --follow=name dus)
-s, --sleep-interval=N
met -f: tussen twee iteraties ongeveer N seconden slapen (standaard 1 seconde); met 'inotify' en --pid=P: dit proces P minstens eens per N seconden controleren
-v, --verbose
altijd bestandsnaamkopjes tonen
-z, --zero-terminated
regels afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

NUM may have a multiplier suffix: b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

Met --follow (-f) volgt 'tail' de bestandsdescriptor, wat betekent dat het bestand nog steeds gevolgd wordt als de bestandsnaam wijzigt. Dit standaardgedrag is ongewenst als u echt de naam wilt volgen en niet de descriptor, bijvoorbeeld bij rotatie van logbestanden. Gebruik dan --follow=name; dit maakt dat 'tail' het genoemde bestand volgt op een manier die rekening houdt met hernoemen, verwijderen en opnieuw aanmaken.

AUTEUR

Geschreven door Paul Rubin, David MacKenzie, Ian Lance Taylor en Jim Meyering.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

head(1)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tail>
of lokaal via: info '(coreutils) tail invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32