Scroll to navigation

TAC(1) Opdrachten voor gebruikers TAC(1)

NAAM

tac - voeg omgekeerde bestanden samen

SAMENVATTING

tac [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Schrijft elk gegeven BESTAND naar standaard uitvoer, laatste regel eerst.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

-b, --before
scheider vóór i.p.v. achter de regel plaatsen
-r, --regex
scheider als reguliere expressie interpreteren
-s, --separator=TEKST
deze scheider gebruiken in plaats van nieuwe regel
--help
toon de helptekst en stop
--version
toon programmaversie en stop

AUTEUR

Geschreven door Jay Lepreau en David MacKenzie.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

rev(1)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tac>
of lokaal via: info '(coreutils) tac invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

September 2020 GNU coreutils 8.32