Scroll to navigation

HEAD(1) Opdrachten voor gebruikers HEAD(1)

NAAM

head - output the first part of files

SAMENVATTING

head [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Kopieert de eerste 10 regels van elk gegeven BESTAND naar standaarduitvoer. Als meer dan één BESTAND gegeven is, wordt de uitvoer van elk bestand voorafgegaan door een kopje met de bestandsnaam.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaardinvoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.

-c, --bytes=[-]AANTAL
de eerste AANTAL bytes van elk bestand tonen; met een minteken, allen behalve de laatste AANTAL
-n, --lines=[-]AANTAL
de eerste AANTAL regels tonen (i.p.v. de eerste 10); met een minteken, allen behalve de laatste AANTAL
-q, --quiet, --silent
geen bestandsnaamkopjes tonen
-v, --verbose
altijd bestandsnaamkopjes tonen
-z, --zero-terminated
regels afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

NUM may have a multiplier suffix: b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie en Jim Meyering.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

tail(1)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/head>
of lokaal via: info '(coreutils) head invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32