Scroll to navigation

GROUPS(1) Opdrachten voor gebruikers GROUPS(1)

NAAM

groups - groepen tonen waar een gebruiker lid van is

SAMENVATTING

groups [OPTIE]... [GEBRUIKERSNAAM]...

BESCHRIJVING

Voor elke GEBRUIKERSNAAM de groepen tonen waar deze lid van is. Als geen naam gegeven is, dan de groepen van het huidige proces tonen.
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie en James Youngman.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

getent(1)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/groups>
of lokaal via: info '(coreutils) groups invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

September 2020 GNU coreutils 8.32