Scroll to navigation

DD(1) Opdrachten voor gebruikers DD(1)

NAAM

dd - convert and copy a file

SAMENVATTING

dd [ARGUMENT]...
dd OPTIE

BESCHRIJVING

Een bestand kopiëren, converteren en opmaken aan de hand van de argumenten.
bs=BYTES
aantal tegelijk te lezen en te schrijven bytes (standaard: 512); dit overstijgt 'ibs' en 'obs'
cbs=BYTES
steeds dit aantal bytes tegelijk converteren
conv=CONVERSIES
bestand converteren volgens deze kommagescheiden methodes
count=BLOKKEN
slechts dit aantal invoerblokken kopiëren
ibs=BYTES
aantal tegelijk te lezen bytes (standaard: 512)
if=BESTAND
uit dit bestand lezen i.p.v. van standaardinvoer
iflag=VLAGGEN
lezen met deze kommagescheiden eigenschappen
obs=BYTES
aantal tegelijk te schrijven bytes (standaard: 512)
of=BESTAND
naar dit bestand schrijven i.p.v. naar standaarduitvoer
oflag=VLAGGEN
schrijven met deze kommagescheiden eigenschappen
seek=BLOKKEN
dit aantal 'obs'-blokken aan begin van uitvoer overslaan
skip=BLOKKEN
dit aantal 'ibs'-blokken aan begin van invoer overslaan
status=WOORD
bepaalde informatie naar standaardfoutuitvoer sturen; 'progress' toont regelmatig verplaatsingsstatistieken; 'noxfer' onderdrukt de slot-verplaatsingsstatistieken; 'none' onderdrukt alles behalve foutmeldingen

N and BYTES may be followed by the following multiplicative suffixes: c=1, w=2, b=512, kB=1000, K=1024, MB=1000*1000, M=1024*1024, xM=M, GB=1000*1000*1000, G=1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

Each CONV symbol may be:

ascii
van EBCDIC naar ASCII
ebcdic
van ASCII maar EBCDIC
ibm
van ASCII naar alternatieve EBCDIC
block
met LF afgesloten records met spaties uitvullen tot 'cbs'-lengte
unblock
nakomende spaties in records met 'cbs'-lengte vervangen door LF
lcase
hoofdletters vervangen door kleine letters
ucase
kleine letters vervangen door hoofdletters
sparse
try to seek rather than write all-NUL output blocks
swab
elke twee invoerbytes van positie omwisselen
sync
elk invoerblok uitvullen met NUL-tekens tot 'ibs'-lengte; wanneer samen met 'block' of 'unblock', dan uitvullen met spaties
excl
weigeren als het uitvoerbestand al bestaat
nocreat
het uitvoerbestand niet aanmaken
notrunc
het uitvoerbestand niet verkorten
noerror
doorgaan ook na leesfouten
fdatasync
het uitvoerbestand fysiek naar schijf schrijven vóór afsluiten
fsync
idem, maar ook de metagegevens schrijven

VLAGGEN is een kommagescheiden lijst uit de volgende eigenschappen:

append
achtervoegen (alleen zinvol bij uitvoer; suggestie: conv=notrunc)
direct
directe I/O gebruiken voor de gegevens
directory
weigeren als het geen map is
dsync
gesynchroniseerde I/O gebruiken voor de gegevens
sync
idem, maar ook voor de metagegevens
fullblock
volledige blokken invoer verzamelen (alleen bij 'iflag')
nonblock
niet-blokkerende I/O gebruiken
noatime
toegangstijdsstempels niet wijzigen
nocache
om het vergeten van cache verzoeken; zie ook 'oflag=sync'
noctty
bestand is geen besturende terminal
nofollow
symbolische koppelingen niet volgen
count_bytes
'count=N' als een byte-aantal begrijpen (alleen 'iflag')
skip_bytes
'skip=N' als een byte-aantal begrijpen (alleen 'iflag')
seek_bytes
'seek=N' als een byte-aantal begrijpen (alleen 'oflag')

Het zenden van een USR1-signaal naar een draaiend 'dd'-proces maakt dat het in-/uitvoerstatistieken naar standaardfoutuitvoer stuurt en dan doorgaat met kopiëren.

Opties zijn:

--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

AUTEUR

Geschreven door Paul Rubin, David MacKenzie en Stuart Kemp.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/dd>
of lokaal via: info '(coreutils) dd invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32