Scroll to navigation

CUT(1) Opdrachten voor gebruikers CUT(1)

NAAM

cut - remove sections from each line of files

SAMENVATTING

cut OPTIE... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Stuurt de geselecteerde delen van regels uit elk BESTAND naar standaarduitvoer.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaardinvoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.

-b, --bytes=LIJST
alleen deze bytes tonen
-c, --characters=LIJST
alleen deze tekens tonen
-d, --delimiter=TEKEN
dit veldscheidingsteken gebruiken in plaats van TAB
-f, --fields=LIJST
alleen deze velden tonen; ook alle regels tonen die geen scheidingsteken bevatten, tenzij -s gegeven
-n
(genegeerde optie)
--complement
het complement maken van de set van geselecteerde bytes, tekens of velden
-s, --only-delimited
alleen regels tonen die scheidingstekens bevatten
--output-delimiter=TEKST
deze tekst als uitvoerscheiding gebruiken; standaard het invoerscheidingsteken
-z, --zero-terminated
regels afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

Van de opties -b, -c en -f mag er slechts één gegeven worden. Een LIJST bestaat uit één of meer bereiken gescheiden door komma's, bijvoorbeeld: 1-4,7,9,12-15. Geselecteerde invoer wordt uitgevoerd in dezelfde volgorde als ze gelezen werd en slechts precies één keer. Een bereik kan zijn:

N
N-de byte, teken of veld (tellend vanaf 1)
N-
van N-de byte, teken of veld, tot het einde van de regel
N-M
van N-de tot en met M-de byte, teken of veld
-M
van eerste tot en met M-de byte, teken of veld

AUTEUR

Geschreven door David M. Ihnat, David MacKenzie en Jim Meyering.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/cut>
of lokaal via: info '(coreutils) cut invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32