Scroll to navigation

CSPLIT(1) Opdrachten voor gebruikers CSPLIT(1)

NAAM

csplit - split a file into sections determined by context lines

SAMENVATTING

csplit [OPTION]... BESTAND PATROON...

BESCHRIJVING

Deelt het gegeven BESTAND op aan de hand van het gegeven PATROON of de gegeven patronen, schrijft de delen naar de bestanden 'xx00', 'xx01', 'xx02', enz., en toont het aantal bytes van elk deel op standaarduitvoer.

Als BESTAND '-' is, dan wordt van standaardinvoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.

-b, --suffix-format=OPMAAK
te gebruiken sprintf-opmaak in plaats van '%02d'
-f, --prefix=VOORVOEGSEL
te gebruiken voorvoegsel in plaats van 'xx'
-k, --keep-files
uitvoerbestanden niet verwijderen bij fouten
--suppress-matched
regels die overeenkomen met PATROON onderdrukken
-n, --digits=AANTAL
te gebruiken aantal cijfers in plaats van 2
-s, --quiet, --silent
de lengte van de uitvoerbestanden niet tonen
-z, --elide-empty-files
lege uitvoerbestanden verwijderen
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

Elk PATROON mag zijn:

NUMMER
kopiëren tot het gegeven regelnummer (niet tot en met)
/REGEXP/[POSITIE]
kopiëren tot de overeenkomende regel (niet tot en met)
%REGEXP%[POSITIE]
overslaan tot de overeenkomende regel (niet tot en met)
{AANTAL}
het voorgaande patroon dit aantal keren herhalen
{*}
het voorgaande patroon zo vaak als mogelijk herhalen

Een regel-POSITIE is een '+' of '-' gevolgd door een positief geheel getal.

AUTEUR

Geschreven door Stuart Kemp en David MacKenzie.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/csplit>
of lokaal via: info '(coreutils) csplit invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32