Scroll to navigation

IOPL(2) Linux Programmeurs Handleiding IOPL(2)

NAAM

iopl - verander In/Uit privilege niveau

SAMENVATTING

#include <sys/io.h>

int iopl(int niveau);

BESCHRIJVING

iopl() changes the I/O privilege level of the calling process, as specified by the two least significant bits in level.

Deze aanroep is nodig om 8514-verenigbare X servers toe te staan om onder Linux te lopen. Omdat deze X servers toegang tot alle 65536 In/Uit poorten vereisen is de ioperm(2) aanroep niet voldoende.

In aanvulling op het toestaan van onbeperkte In/Uit poort toegang, staat het lopen met een hoger In/Uit privilege het proces ook toe onderbrekingen uit te zetten. Dit zal het systeem waarschijnlijk crashen en wordt niet aangeraden.

Permissions are not inherited by the child process created by fork(2) and are not preserved across execve(2) (but see NOTES).

Het In/Uit privilege niveau voor een gewoon proces is 0.

This call is mostly for the i386 architecture. On many other architectures it does not exist or will always return an error.

EIND WAARDE

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN

EINVAL
niveau is groter dan 3.
ENOSYS
Deze aanroep is niet geimplementeerd.
EPERM
The calling process has insufficient privilege to call iopl(); the CAP_SYS_RAWIO capability is required to raise the I/O privilege level above its current value.

VOLDOET AAN

iopl() is Linux-eigen en zou niet gebruikt moeten worden in processen die overdraagbaar bedoeld zijn.

OPMERKINGEN

Glibc2 has a prototype both in <sys/io.h> and in <sys/perm.h>. Avoid the latter, it is available on i386 only.

Prior to Linux 3.7, on some architectures (such as i386), permissions were inherited by the child produced by fork(2) and were preserved across execve(2). This behavior was inadvertently changed in Linux 3.7, and won't be reinstated.

ZIE OOK

ioperm(2), outb(2), capabilities(7)

COLOFON

Deze pagina is onderdeel van release 5.07 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

15 september 2017 Linux