Scroll to navigation

WC(1) Brukerkommandoer WC(1)

NAVN

wc - print newline, word, and byte counts for each file

OVERSIKT

wc [VALG]... [FIL]...
wc [VALG]... --files0-from=F

BESKRIVELSE

Skriv ut antall linjeskift, ord og byte som ligger i hver FIL, og en totalsum hvis flere enn én FIL er valgt. Alle tegnsekvenser adskilt med blanktegn regnes som ord.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Valgene nedenfor kan brukes til å velge hvilke antall som skrives ut, i følgende rekkefølge: linjeskift, ord, tegn, byte, maksimal linjelengde.

Skriv ut antall byte.
Skriv ut antall tegn.
Skriv ut antall linjeskift.
Les inndata fra NUL(tomrom-)-adskilte filnavn i fil F (hvis F er «-», leser programmet standard inndata).
Skriv ut lengden på den lengste linja.
Skriv ut antall ord.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Paul Rubin og David MacKenzie.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/wc>
eller lokalt: info '(coreutils) wc invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Oktober 2021 GNU coreutils 8.32