Scroll to navigation

GRUB-PROBE(8) Systemadministrasjonsverktøy GRUB-PROBE(8)

NAVN

grub-probe - probe device information for GRUB

OVERSIKT

grub-probe [VALG...] [VALG]... [STI|ENHET]

BESKRIVELSE

Finn enhetsinformasjon ut i fra en gitt sti (eller, ved bruk av -d, en enhet).

-0
skill utskriftselementer ved å bruk ASCII NUL-tegn
argumentet er ikke en sti, men en systemenhet
bruk valgt FIL som enhetskart [standard=/boot/grub/device.map]
skriv ut MÅL; tilgjengelige mål: abstraction, arc_hints, baremetal_hints, bios_hints, compatibility_hint, cryptodisk_uuid, device, disk, drive, efi_hints, fs, fs_label, fs_uuid, gpt_parttype, hints_string, ieee1275_hints, msdos_parttype, partmap, partuuid, zero_check [standard=fs]
print verbose messages (pass twice to enable debug printing).
-?, --help
vis denne hjelpelista
vis en kortfattet bruksanvisning
skriv ut programversjon

Valg er enten obligatoriske både for fullstendige valg og tilsvarende forkortede valg.

RAPPORTERING AV FEIL

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

SE OGSÅ

grub-fstest(1)

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-probe opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-probe programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-probe

gi deg tilgang til hele manualen.

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GRUB 2.12-1