Scroll to navigation

GRUB-MKPASSWD-PBKDF2(1) Brukerkommandoer GRUB-MKPASSWD-PBKDF2(1)

NAVN

grub-mkpasswd-pbkdf2 - generate hashed password for GRUB

OVERSIKT

grub-mkpasswd-pbkdf2 [VALG...] [VALG]

BESKRIVELSE

Lag PBKDF2-nøkkelsum av passord.

Antall PBKDF2-gjentakelser
Lengde på generert nøkkel
Lengde på salt
-?, --help
vis denne hjelpelista
vis en kortfattet bruksanvisning
skriv ut programversjon

Valg er enten obligatoriske både for fullstendige valg og tilsvarende forkortede valg.

RAPPORTERING AV FEIL

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

SE OGSÅ

grub-mkconfig(8)

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-mkpasswd-pbkdf2 opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-mkpasswd-pbkdf2 programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-mkpasswd-pbkdf2

gi deg tilgang til hele manualen.

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

April 2024 GRUB 2.12-2