Scroll to navigation

GRUB-MKNETDIR(1) Brukerkommandoer GRUB-MKNETDIR(1)

NAVN

grub-mknetdir - prepare a GRUB netboot directory.

OVERSIKT

grub-mknetdir [VALG...]

BESKRIVELSE

Forbereder GRUB-bilder for nettverksoppstart på net_directory/subdir og legger til grunn at net_directory er TFTP-rotmappe.

komprimer GRUB-filer (valgfritt)
disable shim_lock verifier
bygg inn spesifikk DTB
use images and modules under DIR [default=/usr/lib/grub/<platform>]
installer SKRIFTTYPER (standard=unicode)
bare installer valgte MODULER og ting de er avhengige av (standard=alle)
bruk valgt FIL som offentlig nøkkel for signaturkontroll
[standard=/usr/share/locale]
bare installer valgte REGIONER (standard=alle)
last inn valgte MODULER på forhånd
SBAT metadata
installer TEMAER (standard=starfield)
skriv ut detaljerte meldinger
velg komprimeringsmetoden som skal brukes på kjernebildet
TFTP-tjenerens rotmappe
relativ undermappe på nettverkstjener
-?, --help
vis denne hjelpelista
vis en kortfattet bruksanvisning
skriv ut programversjon

Valg er enten obligatoriske både for fullstendige valg og tilsvarende forkortede valg.

Forbereder GRUB-bilder for nettverksoppstart på net_directory/subdir og legger til grunn at net_directory er TFTP-rotmappe.

RAPPORTERING AV FEIL

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

SE OGSÅ

grub-mkimage(1)

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-mknetdir opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-mknetdir programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-mknetdir

gi deg tilgang til hele manualen.

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

April 2024 GRUB 2.12-2