Scroll to navigation

GRUB-BIOS-SETUP(8) Systemadministrasjonsverktøy GRUB-BIOS-SETUP(8)

NAVN

grub-bios-setup - set up a device to boot using GRUB

OVERSIKT

grub-bios-setup [VALG...] ENHET

BESKRIVELSE

Velg hvilken ENHET bilder skal startes opp fra.

Du bør vanligvis ikke kjøre dette programmet direkte. Bruk heller grub-install(8).

la enheten starte opp i diskettmodus (standard for fdX-enheter). Dette fungerer ikke med alle BIOS-er.
bruk valgt FIL som oppstartsbilde (standard: boot.img)
bruk valgt FIL som kjernebilde (standard: core.img)
bruk GRUB-filer i mappa MAPPE [standard=/boot/grub]
ikke stans installasjonen selv om problemer oppstår
bruk valgt FIL som enhetskart [standard=/boot/grub/device.map]
Ikke bruk reed-solomon-koder ved innbygging av core.img. Dette valget er bare tilgjengelig på x86-BIOS-mål.
ikke undersøk filsystemer på valgt ENHET
skriv ut detaljerte meldinger
-?, --help
vis denne hjelpelista
vis en kortfattet bruksanvisning
skriv ut programversjon

Valg er enten obligatoriske både for fullstendige valg og tilsvarende forkortede valg.

ENHET må være en OS-enhet (f.eks. /dev/sda).

RAPPORTERING AV FEIL

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

SE OGSÅ

grub-install(8), grub-mkimage(1), grub-mkrescue(1)

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-bios-setup opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-bios-setup programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-bios-setup

gi deg tilgang til hele manualen.

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GRUB 2.12-1