Scroll to navigation

CSPLIT(1) Brukerkommandoer CSPLIT(1)

NAVN

csplit - split a file into sections determined by context lines

OVERSIKT

csplit [VALG]... FIL MØNSTER...

BESKRIVELSE

Skriv ut deler av FIL, adskilt med MØNSTER(e) til filene «xx00», «xx01», osv., og skriv ut antall byte for hver del til standardutdata.

Programmet leser standard inndata hvis FIL er «-».

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Bruk sprintf(3)-FORMAT i stedet for %02d.
Bruk PREFIKS i stedet for «xx».
Ikke slett opprettede filer ved feil.
Utelat linjer som samsvarer med valgt MØNSTER.
Bruk valgt antall siffer isteden for 2.
Ikke skriv ut utdata-filstørrelser.
suppress empty output files
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

MØNSTER må utformes slik:

kopier frem til - men ikke inkludert - angitt linjenummer
/REGEXP/[OFFSET]
kopier frem til - men ikke inkludert - en samsvarende linje
%REGEXP%[OFFSET]
hopp frem til - men ikke inkludert - en samsvarende linje
{INTEGER}
gjenta forrige mønster et gitt antall ganger
{*}
gjenta forrige mønster så mange ganger som mulig

A line OFFSET is an integer optionally preceded by '+' or '-'

OPPHAVSMANN

Skrevet av Stuart Kemp og David MacKenzie.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/csplit>
eller lokalt: info '(coreutils) csplit invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Mars 2024 GNU coreutils 9.4