Scroll to navigation

ZDIFF(1) General Commands Manual ZDIFF(1)

NAVN

zcmp, zdiff - sammenlign komprimerede filer

SYNOPSIS

zcmp [ cmp-tilvalg ] fil1 [ fil2 ]
zdiff [ diff-tilvalg ] fil1 [ fil2 ]

BESKRIVELSE

Kommandoerne zcmp og zdiff bruges til at starte programmet cmp eller diff på filer komprimeret via gzip. Alle tilvalg specificeret sendes direkte til cmp eller diff. Hvis kun fil1 er specificeret, sammenlignes den med indholdet uden kompression for fil1.gz. Hvis to filer er specificeret, sendes deres indhold (om nødvendig uden kompression) til cmp eller diff. Inddatafilerne ændres ikke. Afslutningsstatus fra cmp eller diff bevares.

SE OGSÅ

cmp(1), diff(1), zmore(1), zgrep(1), znew(1), zforce(1), gzip(1), gzexe(1)

FEJL

Beskeder fra programmerne cmp eller diff kan referere til filnavne såsom »-« i stedet for til de specificerede filnavne.

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.