Scroll to navigation

TAIL(1) Brugerkommandoer TAIL(1)

NAVN

tail - vis den sidste del på filer

SYNOPSIS

tail [FLAG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Skriv de sidste 10 linjer af hver FIL til standard-ud. Med mere end en FIL angivet, udskriv filnavnet før hver FIL.

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

udskriv de sidste NUM byte, eller brug -c +NUM til at udskrive byte fra position NUM i hver fil
udskriv tilføjede data efterhånden som filen vokser;
udeladt argument til flaget betyder "descriptor"
det samme som --follow=navn --retry
udskriv sidste NUM linjer frem for sidste 10, eller brug -n +NUM til at udskrive fra og med linje NUM
med --follow=navn: Genåbn en FIL som ikke har ændret
størrelse efter N (forvalg %d) iterationer for at se om den er blevet aflænket eller omdøbt (dette er normalt tilfældet for roterede logfiler). Dette flag er sjældent nyttigt sammen med inotify.
med -f, terminér efter proces med ID, PID er død
udskriv ikke overskrifter med filnavne
forsøg fortsat at åbne en fil hvis utilgængelig
med -f: sov cirka N sekunder mellem hver iteration (forvalg 1,0 sekund). Med inotify og --pid=P, tjekkes proces P mindst en gang hvert N sekunder.
udskriv altid overskrifter med filnavne
linjeadskiller er NUL frem for linjeskift
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

NUM kan have et multiplikativt suffiks: b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024 og så videre for T, P, E, Z, Y. Binært præfiks kan også bruges: KiB=K, MiB=M og så videre.

Med --follow (-f) vil tail som standard følge fildeskriptoren. Dette betyder at en fil omdøbes når den følges af tail, så vil tail fortsat udskrive ved filens afslutning. Denne opførsel er ikke ønskværdig, når du virkelig ønsker at følge det faktiske navn på filen og ikke fildeskriptoren (f.eks. ved logrotation). Brug --follow=navn i dette tilfælde. Dette får "tail" til at følge den angivne fil på en måde, der tillader omdøbning, sletning og oprettelse.

FORFATTER

Skrevet af Paul Rubin, David MacKenzie, Ian Lance Taylor og Jim Meyering.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

head(1)

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/tail>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) tail invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2022 GNU coreutils 9.1