Scroll to navigation

DF(1) Brugerkommandoer DF(1)

NAVN

df - rapportering af filsystemernes brug af diskplads

SYNOPSIS

df [TILVALG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Denne manualside dokumenterer GNU versionen af df. df viser hvor meget plads, der er tilbage på de filsystemer, som indenholder hvert af argumenterne. Hvis der ikke er angivet nogle filer vil den tilbageværende plads på alle monterede filsystemer blive vist. Plads vil normalt blive angivet i blokke af 1K, dog undtaget hvis miljøvariablen POSIXLY_CORRECT er sat, da vil blokke af 512 bytes blive brugt.

Hvis et af argumenterne er det absolutte filnavn på en enhedsknude indeholdende et monteret filsystem vil df vise den ledige plads på dette filsystem i stedet for filsystemet indenholdende enhedsknuden. Denne version af df kan ikke vise hvor meget plads, der er tilbage på ej monterede filsystemer. Grunden til dette er, at det på de fleste systemer kræver en meget specifik viden om filsystemstrukturer.

TILVALG

Viser information om de filsystemer hvorpå FIL ligger, eller om alle filsystemer hvis der ikke er angivet nogen FIL.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

medtag pseudo- dobbelte samt utilgængelige filsystemer
skaler størrelser med STØR før de udskrives. F.eks. vil »-BM« udskrive størrelser i enheder af 1.048.576 byte. Se STR-format nedenfor
skriv størrelser som potenser af 1024 (f.eks. 1023M)
udskriv størrelser i potenser af 1000 (f.eks. 1,1G)
skriv information om inoder istedet for om blokke
som --block-size=1K
vis kun lokale filsystemer
udføre ikke sync før den henter information (standard)
brug uddataformatet defineret af FELTLISTE, eller udskriv alle felter hvis FELTLISTE er udeladt.
brug POSIX-uddata formatet
udfør sync før den henter information
udelad alle elementer som ikke er væsentlige hvad angår tilgængelig plads og udskriv et samlet tal
indskrænk information til filsystemer af typen TYPE
skriv typen af filsystemerne
indskrænk information til filsystemer ikke af typen TYPE
(ignoreret)
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Visningsværdier er i enheder af første tilgængelige STØR fra --block-size eller miljøvariablerne DF_BLOCK_SIZE, BOCK_SIZE og BLOCKSIZE. Ellers er enheden som standard 1024 byte (eller 512 hvis POSIXLY_CORRECT er givet).

Argumentet STØR er et heltal med eventuel enhed (f.eks.: 10K er 10*1024). Enheder er K,M,G,T,P,E,Z,Y,R,Q (potens af 1024) eller KB,MB,... (potens af 1000). Binært præfiks kan også bruges: KiB=K, MiB=M og så videre.

FELTLISTE er en kommaadskilt liste af kolonner som skal inkluderes. Gyldige feltnavne er: "source", "fstype", "itotal", "iused", "iavail", "ipcent", "size", "used", "avail", "pcent", "file" og "target" (se info-side).

FORFATTER

Skrevet af Torbjorn Granlund, David MacKenzie, og Paul Eggert.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/df>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) df invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Kenneth Rohde Christiansen <kenneth@gnu.org>, Peter Makholm <peter@makholm.net>, Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk> og Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

marts 2024 GNU coreutils 9.4