Scroll to navigation

DEALLOCVT(1) General Commands Manual DEALLOCVT(1)

NAVN

deallocvt - dealloker ubrugte virtuelle konsoller

SYNOPSIS

deallocvt [tilvalg...] [N ...]

BESKRIVELSE

Kommandoen deallocvt deallokerer kernehukommelse og datastrukturer for alle ubrugte virtuelle konsoller. Hvis en eller flere argumenter N ... angives, så bliver kun de tilsvarende konsoller /dev/ttyN deallokeret.

En virtuel konsol er ubrugt, hvis den ikke er forgrundskonsollen, og ingen proces er blevet åbent for læsning eller skrivning, og ingen tekst er blevet valgt på dens skærm.

TILVALG

vis programversion og afslut.
vis denne hjælpetekst og afslut.

SE OGSÅ

chvt(1), openvt(1)

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

17 mar 1997 kbd