Scroll to navigation

DATE(1) Brugerkommandoer DATE(1)

NAVN

date - udskriv eller indstil systemdato og tidspunkt

SYNOPSIS

date [FLAG]... [+FORMAT]
date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

BESKRIVELSE

Vis dato og tid i det givne FORMAT. Med -s, eller med [MMDDttmm[[CC]YY][.ss]], angiv datoen og tidspunktet.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

vis tidspunkt beskrevet ved STRENG, ikke "nu"
anfør den fortolkede dato, og advar om tvivlsom brug på stderr
som --date; én gang for hver linje i DATOFIL
udskriv dato/klokkeslæt i ISO 8601-format. FMT="date" for kun dato (standard), "hours", "minutes", "seconds" eller "ns" for dato og klokkeslæt i angivne præcision. Eksempel: 2006-08-14T02:34:56-06:00
vis den tilgængelige opløsning for tidsstempler. Eksempel: 0.000000001
udskriv dato og klokkeslæt i henhold til RFC 5322. Eksempel: Mon, 14 Aug 2006 02:34:56 -0600
udskriv dato/klokkeslæt i RFC 3339-format. FMT="date", "seconds" eller "ns" for dato og klokkeslæt i den angivne præcision. Eksempel: 2006-08-14 02:34:56-06:00
vis sidste modifikationstid for FIL
angiv tid beskrevet ved STRENG
vis eller angiv koordineret universaltid (UTC)
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Alle tilvalg der angiver den viste dato udelukker hinanden. Dvs.: --date, --file, --reference, --resolution.

FORMAT styrer udskriften. Fortolkede sekvenser er:

%%
et ordret %-tegn
%a
lokaliseret, forkortet ugedagsnavn (f.eks. søn)
%A
lokaliseret fuldt ugedagsnavn (f.eks. søndag)
%b
lokaliseret forkortet månedsnavn (f.eks. jan)
%B
lokaliseret fuldt månedsnavn (f.eks. januar)
%c
lokaliseret dato og klokkeslæt (f.eks. lør 04 nov 1989 12:02:33 CET)
%C
århundrede; som %Y, dog udelades sidste to cifre (f.eks. 20)
%d
dag i måned (f.eks. 01)
%D
dato; samme som %m/%d/%y
%e
dag i måned, indledende nul erstattet med blanktegn; samme som %_d
%F
fuld dato; samme som %+4Y-%m-%d
%g
sidste to cifre af året ved ISO-ugetal (se %G)
%G
året ved ISO-ugetal (se %V); er normalt kun nyttig sammen med %V
%h
samme som %b
%H
time (00-23)
%I
time (01-12)
%j
dag på året (001-366)
%k
time, med mellemrum ( 0-23); samme som %_H
%l
time, med mellemrum ( 1-12); samme som %_I
%m
måned (01-12)
%M
minut (00-59)
%n
en ny linje
%N
nanosekunder (000000000..999999999)
%p
regionsafhængig ækvivalent til AM eller PM; blank hvis ukendt
%P
som %p, men med små bogstaver
%q
kvartal (1..4)
%r
regionsafhængig tid, 12-timers (f.eks. 06:31:44)
%R
24-timers tid i timer og minutter; samme som %H:%M
%s
sekunder siden epoken (1970-01-01 00:00 UTC)
%S
sekund (00..60)
%t
en tabulator
%T
tid; samme som %H:%M:%S
%u
dag i ugen (1..7), 1 betyder mandag
%U
ugenummer, med søndag som første dag i ugen (00..53)
%V
ISO-ugenummer, med mandag som første dag i ugen (01..53)
%w
ugedag (0..6); søndag repræsenteres som 0
%W
ugenummer, med mandag som første dag i ugen (00..53)
%x
lokaleafhængigt datoformat (f.eks. 08-03-2009)
%X
lokaleafhængigt tidsformat (f.eks. 23:13:48)
%y
sidste to cifre i årstallet (00..99)
%Y
år
%z
+hhmm numerisk tidszone (f.eks. -0400)
%:z
+hh:mm numerisk tidszone (f.eks. -04:00)
%::z
+hh:mm:ss numerisk tidszone (f.eks. -04:00:00)
%:::z
numerisk tidszone med : til nødvendig præcision (f.eks., -04, +05:30)
%Z
alfabetisk forkortelse for tidszone (f.eks., EDT)

Som standard vil date udfylde eventuelle ekstra cifre ned nuller.

-
(bindestreg) udfyld ikke feltet
_
(understreg) udfyld med blanktegn
0
(nul) udfyld med nuller
+
udfyld med nuller og sæt "+" foran fremtidige år med >4 cifre
^
brug store bogstaver hvis muligt
#
brug store/små bogstaver omvendt, hvis muligt

Efter eventuelle flag følger valgfrit en feltbredde, som er et decimaltal; derefter et valgfrit modifikationstegn, som er enten E for at bruge lokaltilpassede repræsentationer, hvis tilgængelige, eller O for at bruge lokaltilpassede numeriske symboler, hvis tilgængelige.

EKSEMPLER

Omregn sekunder siden epoken (1970-01-01 UTC) til en dato

$ date --date='@2147483647'

Vis klokkeslættet på USA's vestkyst (brug tzselect(1) for at finde TZ)

$ TZ='America/Los_Angeles' date

Vis det lokale klokkeslæt for 9:00 næste fredag på USA's vestkyst

$ date --date='TZ="America/Los_Angeles" 09:00 next Fri'

DATOSTRENG

--date=STRENG er et hovedsageligt frit læsevenligt format for en datostreng såsom »Søndag den 29. februar 2004 16:21:42 -0800« eller »2021-02-29 16:21:42« eller f.eks. »næste torsdag«. En datostreng kan indeholde elementer, der indikerer kalenderdato, tidspunkt på dagen, tidszone, ugedag, relativ tid, relativ dato og numre. En tom streng indikerer begyndelsen på dagen. Formatet for datostrengen er mere komplekst end der nemt kan dokumenteres her, men formatet er fuldt beskrevet i info-dokumentationen.

FORFATTER

Skrevet af David MacKenzie.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/date>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) date invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

marts 2024 GNU coreutils 9.4