Scroll to navigation

B2SUM(1) Brugerkommandoer B2SUM(1)

NAVN

b2sum - beregn og tjek BLAKE2-beskedsammendrag

SYNOPSIS

b2sum [FLAG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Udskriv eller tjek BLAKE2b-kontrolsummer (512-bit).

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

binær læsetilstand
læs kontrolsummer fra FILerne og tjek dem
længde af hashværdi i bit; må ikke overstige blake2- algoritmens maksimum, og skal være et multiplum af 8
beregn en kontrolsum i stil med BSD
tekstlæsetilstand (forvalg)
afslut udlinjer med NUL frem for linjeskift og slå undvigesekvenser fra i filnavne

De følgende fem flag bruges kun ved verifikation af kontrolsummer:

giv ikke fejl og vis ikke status for manglende filer
udskriv ikke OK for hver godkendt fil
udskriv ikke noget; statuskode angiver resultat
afslut med status forskellig fra nul ved fejlformaterede kontrolsumlinjer
advar om fejlformaterede kontrolsum-linjer
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Summerne bliver beregnet som beskrevet i RFC 7693. Ved kontrol skal inddata være tidligere uddata fra dette program. Forvalgt tilstand er at udskrive en linje med: kontrolsum, et mellemrum, et tegn som angiver inddatatilstand (»*« for binær, " " for tekst eller hvor binært er uvæsentligt), og navnet på hver FIL.

Bemærk: Der er ingen forskel mellem binær tilstand og teksttilstand på GNU-systemer.

FORFATTER

Skrevet af David Padraig Brady og Samuel Neves.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

cksum(1)

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/b2sum>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) b2sum invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

marts 2024 GNU coreutils 9.4