Scroll to navigation

SUFFIXES(7) Miscellaneous Information Manual SUFFIXES(7)

JMÉNO

suffixes - seznam přípon souborů

POPIS

It is customary to indicate the contents of a file with the file suffix, which (typically) consists of a period, followed by one or more letters. Many standard utilities, such as compilers, use this to recognize the type of file they are dealing with. The make(1) utility is driven by rules based on file suffix.

Následující seznam obsahuje přípony, které můžete na Linuxu nalézt.

Přípona Typ souboru
,v soubory pro RCS (Revision Control System)
- záložní soubor
.C zdrojové texty v C++, ekvivalentní s .cc
.F zdrojové texty v jazyce FORTRAN s direktivami cpp(1)
nebo soubor komprimovaný programem freeze
.S zdrojové texty v assembleru s direktivami cpp(1)
.Y soubory komprimované programem yabba
.Z soubory komprimované programem compress(1)
.[0-9]+gf obecné soubory fontů pro TeX
.[0-9]+pk komprimované soubory fontů pro TeX
.[1-9] manuálové stránky odpovídající sekce
.[1-9][a-z] manuálové stránky odpovídající sekce a podsekce
.a statické knihovny
.ad X application default resource file
.ada zdrojové texty v jazyce Ada (body, spec nebo kombinace)
.adb zdrojové texty v jazyce Ada (body)
.ads zdrojové texty v jazyce Ada (spec)
.afm metriky postscriptových fontů
.al Perl autoload file
.am vstupní soubor pro automake(1)
.arc archív arc(1)
.arj archív arj(1)
.asc PGP data v ASCII formátu (veřejné klíče)
.asm zdrojové texty (GNU) assembleru
.au soubor Audio sound
.aux pomocný soubor LaTeX
.avi (msvideo) film
.awk programy v jazyce AWK
.b LILO boot loader image
.bak záložní soubor
.bash skripty pro bash(1)
.bb basic block list data produced by
gcc -ftest-coverage
.bbg basic block graph data produced by
gcc -ftest-coverage
.bbl BibTeX output
.bdf X font file
.bib TeX bibliographic database, BibTeX input
.bm bitmapa ve zdrojovém tvaru
.bmp bitmapa
.bz2 soubory komprimované programem bzip2(1)
.c zdrojový text v jazyce C
.cat katalog zpráv
.cc zdrojový text v jazyce C++
.cf konfigurační soubor
.cfg konfigurační soubor
.cgi WWW content generating script or program
.cls LaTeX Class definition
.class Java compiled byte-code
.conf konfigurační soubor
.config konfigurační soubor
.cpp ekvivalent .cc
.csh skripty pro csh(1)
.cxx ekvivalent .cc
.dat datový soubor
.deb Debian software package
.def zdrojové texty Modula-2 pro definiční moduly
.def jiné definiční soubory
.desc initial part of mail message unpacked with
munpack(1)
.diff soubor odlišností (výstup programu diff(1))
.dir dbm data base directory file
.doc dokumentační soubor
.dsc Debian Source Control (source package)
.dtx LaTeX package source file
.dvi výstupní soubor TeXu (DeVice Independent)
.el zdrojový text v lispu pro EMACS
.elc kompilovaný lisp pro EMACS
.eps encapsulated PostScript
.exp zdrojový text Expect
.f zdrojový text ve FORTRANu
.f77 zdrojový text ve FORTRANu 77
.f90 zdrojový text ve FORTRANu 90
.fas předkompilovaný common Lisp
.fi hlavičkové soubory FORTRANu
.fig FIG image file (used by xfig(1))
.fmt TeX format file
.gif Compuserve Graphics Image File format
.gmo GNU format message catalog
.gsf ghostscriptové fonty
.gz soubor komprimovaný programem gzip(1)
.h C nebo C++ hlavičkové soubory
.help soubor nápovědy
.hf ekvivalent .help
.hlp ekvivalent .help
.htm .html chudých
.html HTML dokument pro World Wide Web
.hqx 7-bit encoded Macintosh file
.i zdrojový text v C po zpracování preprocesorem
.icon bitmapa ve zdrojovém tvaru
.idx odkazy nebo seznam pro hypertext
nebo databáze
.image bitmapa ve zdrojovém tvaru
.in šablona pro konfiguraci, hlavně pro GNU autoconf
.info soubory pro info
.info-[0-9]+ split info files
.ins LaTeX package install file for docstrip
.itcl itcl source code;
itcl ([incr Tcl]) is an OO extension of tcl
.java zdrojové texty v Javě
.jpeg Joint Photographic Experts Group format
.jpg .jpeg chudých
.js JavaScript source code
.jsx JSX (JavaScript XML-like extension) source code
.kmap lyx(1) keymap
.l ekvivalent to .lex nebo .lisp
.lex lex(1) or flex(1) files
.lha lharc archív
.lib Common-Lisp library
.lisp Lisp source
.ln soubory pro lint(1)
.log log file, in particular produced by TeX
.lsm Linux Software Map entry
.lsp zdrojový text pro Common Lisp
.lzh lharc archív
.m Objective-C source code
.m4 zdrojový text pro m4(1)
.mac soubory maker pro různé programy
.man manuálové stránky (obvykle zdrojový text spíše než již zformátované)
.map map files for various programs
.me zdrojový text pro Nroff, který používá maker me
.mf zdrojový text pro Metafont (generátor fontů pro TeX)
.mgp MagicPoint file
.mm zdrojové texty pro groff(1) ve formátu mm
.mo Message catalog binary file
.mod zdrojové texty pro Modula-2 pro implementační moduly
.mov film ve formátu quicktime
.mp Metapost source
.mp2 MPEG Layer 2 (audio) file
.mp3 MPEG Layer 3 (audio) file
.mpeg film
.o objektový soubor
.old staré nebo záložní soubory
.orig záložní (původní) verze souborů po použití patch(1)
.out výstupní soubor, často spustitelný soubor (a.out)
.p zdrojový text v jazyce Pascal
.pag dbm data base data file
.patch odlišnosti souborů pro patch(1)
.pbm portable bitmap format
.pcf soubory fontů pro X-Window System
.pdf Adobe Portable Data Format
(use Acrobat/acroread or xpdf)
.perl Perl source (see .ph, .pl, and .pm)
.pfa definiční soubory fontů Postscript ve formátu ASCII
.pfb definiční soubory fontů Postscript ve binárním formátu
.pgm portable greymap format
.pgp PGP binární data
.ph Perl header file
.php PHP program file
.php3 PHP3 program file
.pid soubor s uloženým PID procesu démona (např. crond.pid)
.pl TeX property list file or Perl library file
.pm Perl module
.png obrázek ve formátu Portable Network Graphics
.po Message catalog source
.pod soubor perldoc(1)
.ppm portable pixmap format
.pr bitmapa ve zdrojovém tvaru
.ps postscriptový soubor
.py zdrojový text v jazyce Python
.pyc compiled python
.qt film ve formátu quicktime
.r zdrojový text v RATFOR (zastaralý)
.rej "záplaty", které patch(1) nemohl aplikovat
.rpm RPM software package
.rtf Rich Text Format file
.rules pravidla pro něco
.s zdrojový text v assembleru
.sa stub knihovny pro sdílené knihovny ve formátu a.out
.sc příkazy pro spreadsheet sc(1)
.scm Scheme source code
.sed sed source file
.sgml SGML source file
.sh skripty pro sh(1)
.shar archív vytvořený utilitou shar(1)
.shtml HTML using Server Side Includes
.so sdílené nebo dynamické knihovny
.sql SQL source
.sqml SQML schema or query program
.sty LaTeX style files
.sym kompilované Modula-2 definiční moduly
.tar archív vytvořený utilitou tar(1)
.tar.Z archív tar(1) komprimovaný pomocí compress(1)
.tar.bz2 archív tar(1) komprimovaný pomocí bzip2(1)
.tar.gz archív tar(1) komprimovaný pomocí gzip(1)
.taz archív tar(1) komprimovaný pomocí compress(1)
.tcl zdrojový text tcl
.tex zdrojový text pro TeX nebo LaTeX
.texi ekvivalent .texinfo
.texinfo zdrojový text pro TeXinfo
.text textové soubory
.tfm metriky fontů pro TeX
.tgz archív taru komprimovaný pomocí gzip(1)
.tif .tiff chudých
.tiff Tagged Image File Format
.tk tcl/tk script
.tmp dočasné soubory
.tmpl šablonové soubory
.ts TypeScript source code
.tsx TypeScript with JSX source code (.ts + .jsx)
.txt ekvivalent .text
.uu ekvivalent .uue
.uue binární soubor kódovaný pomocí uuencode(1)
.vf TeX virtual font file
.vpl TeX virtual property list file
.w Silvio Levi's CWEB
.wav wave sound file
.web Donald Knuth's WEB
.wml Source file for Web Meta Language
.xbm X11 bitmap source
.xcf GIMP graphic
.xml eXtended Markup Language file
.xpm X11 pixmap source
.xs Perl xsub file produced by h2xs
.xsl XSL stylesheet
.y zdrojové texty pro yacc(1) nebo bison(1)
.z soubor komprimovaný programem pack(1) (nebo starým gzip(1))
.zip zip(1) archív
.zoo zoo(1) archív
~ záložní soubory programu Emacs nebo patch(1)
rc startovací (`run control') soubory, např. .newsrc

STANDARDY

Obvyklé UNIXové konvence.

CHYBY

Tento seznam není úplný.

DALŠÍ INFORMACE

file(1), make(1)

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

2. května 2024 Linux man-pages 6.8