Scroll to navigation

PS2ASCII(1) Ghostscript Tools PS2ASCII(1)

JMÉNO

ps2ascii - Ghostscript převaděč z PostScriptu nebo PDF na ASCII

POUŽITÍ

ps2ascii [ vstup.ps [ výstup.txt ] ]
ps2ascii vstup.pdf [ výstup.txt ]

POPIS

ps2ascii používá gs(1) k extrakci ASCII textů ze souborů ve formátu PostScript(tm) nebo Adobe Portable Document Format (PDF). Pokud nejsou z příkazové řádky zadány žadné soubory, gs čte ze standardního vstupu. Sobory PDF však musí být zadány jménem souboru, nemohou být čteny ze standardního vstupu. Pokud není zadáno jméno výstupního souboru, ASCII text je zapsán na standardní výstup.

ps2ascii nebere v úvahu kódování fontu a nezachází příliš dobře s kerningem, proto při převodu PostScriptu (ale prozatím nikoli PDF) můžete zvážit použití programu pstotext (viz níže).

SOUBORY

Spuštěním "gs -h" zjistíte umístění dokumentace balíku Ghostscript ve vašem systému, ze které se dozvíte více podrobností.

DALŠÍ INFORMACE

pstotext(1), http://www.research.digital.com/SRC/virtualpaper/pstotext.html

VERZE

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 10.03.1.

AUTOR

Artifex Software, Inc. jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Významná vylepšení provedl David M. Jones <dmjones@theory.lcs.mit.edu>.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Michal Ambrož <Michal.Ambroz@post.cz>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

06 May 2024 10.03.1