Scroll to navigation

MV(1) Příručka uživatele MV(1)

JMÉNO

mv - přesunuje (přejmenovává) soubory

POUŽITÍ

mv [VOLBA]... [-T] ZDROJ CÍL
mv [VOLBA]... ZDROJ... ADRESÁŘ
mv [VOLBA]... -t ADRESÁŘ ZDROJ...

POPIS

Přejmenuje ZDROJ na CÍL, nebo přesune ZDROJ(e) do ADRESÁŘe.

Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých přepínačů.

Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje
jako --backup, ale bez argumentu
explain how a file is copied. Implies -v
nežádá potvrzení před přepsáním
vyžaduje potvrzení před přepsáním
nepřepíše existující soubor

Zadáte-li více jak jeden přepínač z -i, -f, -n, pouze poslední bude účinkovat.

do not copy if renaming fails
odstraní všechna lomítka na konci každého ZDROJe
přenastaví příponu záložních souborů
přesune všechny ZDROJe do ADRESÁŘe
považuje CÍL za normální soubor
control which existing files are updated; UPDATE={all,none,older(default)}. See below
equivalent to --update[=older]
vypisuje prováděné operace
nastaví selinuxový bezpečností kontext cílového souboru na výchozí hodnotu
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

UPDATE controls which existing files in the destination are replaced. 'all' is the default operation when an --update option is not specified, and results in all existing files in the destination being replaced. 'none' is similar to the --no-clobber option, in that no files in the destination are replaced, but also skipped files do not induce a failure. 'older' is the default operation when --update is specified, and results in files being replaced if they're older than the corresponding source file.

Přípona záložních souborů je '~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)
vytváří číslované zálohy
vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté zálohy
vždy vytváří prosté zálohy

AUTOR

Napsal Mike Parker, David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

rename(2)

Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/mv>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) mv invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2024 GNU coreutils 9.4