Scroll to navigation

INSTALL(1) Příručka uživatele INSTALL(1)

JMÉNO

install - kopíruje soubory a nastavuje jejich atributy

POUŽITÍ

install [VOLBA]... [-T] ZDROJ CÍL
install [VOLBA]... ZDROJ... ADRESÁŘ
install [VOLBA]... -t ADRESÁŘ ZDROJ...
install [VOLBA]... -d ADRESÁŘ...

POPIS

This install program copies files (often just compiled) into destination locations you choose. If you want to download and install a ready-to-use package on a GNU/Linux system, you should instead be using a package manager like yum(1) or apt-get(1).

Prvních tři způsoby kopírují ZDROJ do CÍLE nebo více ZDROJŮ do existujícího ADRESÁŘE a nastaví uživatelská práva a vlastníky/skupiny. Čtvrtý způsob vytvoří všechny komponenty zadaného ADRESÁŘE(Ů).

Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých přepínačů.

Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje
jako --backup, ale bez argumentu
(ignorováno)
compare content of source and destination files, and if no change to content, ownership, and permissions, do not modify the destination at all
předpokládá, že všechny argumenty jsou názvy adresářů, vytváří všechny komponenty v určených adresářích
vytvoří všechny úvodní komponenty CÍLE kromě poslední nebo všech komponent --target-directory, pak zkopíruje ZDROJ do CÍLE
explain how a file is copied. Implies -v
Nastaví skupinu vlastníků, namísto aktuální skupiny procesu
nastaví přístupová práva (jako s chmod), namísto rwxr-xr-x
nastaví vlastníka (jen superuživatel)
nastaví časy přístupu/modifikace CÍLových souborů podle odpovídajících ZDROJOVÝCH souborů
vypustí tabulku symbolů
nastaví program, který se použije k vypuštění tabulky symbolů (strip) instalovaného programu
přenastaví příponu záložních souborů
kopíruje všechny ZDROJe do ADRESÁŘe
považuje CÍL za normální soubor
print the name of each created file or directory
zachová bezpečnostní kontext SELinuxu
nastaví cílovému souboru a každému vytvořenému adresáři selinuxový bezpečnostní kontext na výchozí hodnotu
jako -Z nebo je-li KONTEXT zadán, nastaví selinuxový nebo smackový bezpečností kontext na KONTEXT
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Přípona záložních souborů je '~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)
vytváří číslované zálohy
vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté zálohy
vždy vytváří prosté zálohy

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

cp(1)

Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/install>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) install invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2024 GNU coreutils 9.4