Scroll to navigation

DD(1) Příručka uživatele DD(1)

JMÉNO

dd - konvertuje a kopíruje soubor

POUŽITÍ

dd [OPERAND]...
dd VOLBA

POPIS

Kopíruje soubor a konvertuje a formátuje jej podle zadaných operandů.

read and write up to BYTES bytes at a time (default: 512); overrides ibs and obs
určuje délku bloku, který bude konvertován najednou
Konvertuje soubor podle čárkami oddělovaného seznamu symbolů
copy only N input blocks
read up to BYTES bytes at a time (default: 512)
čte ze zadaného SOUBORu místo ze standardního vstupu
čte podle čárkami oddělovaného seznamu symbolů
zapisuje bloky zadané délky
zapisuje do SOUBORu místo na standardní výstup
zapisuje podle čárkami oddělovaného seznamu symbolů
(or oseek=N) skip N obs-sized output blocks
(or iseek=N) skip N ibs-sized input blocks
The LEVEL of information to print to stderr; 'none' suppresses everything but error messages, 'noxfer' suppresses the final transfer statistics, 'progress' shows periodic transfer statistics

N and BYTES may be followed by the following multiplicative suffixes: c=1, w=2, b=512, kB=1000, K=1024, MB=1000*1000, M=1024*1024, xM=M, GB=1000*1000*1000, G=1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y, R, Q. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on. If N ends in 'B', it counts bytes not blocks.

Platné symboly pro conv jsou:

z EBCDIC do ASCII
z ASCII do EBCDIC
z ASCII do alternativního EBCDIC
doplňuje záznamy ukončené znakem newline koncovými mezerami na délku cbs
nahrazuje koncové mezery v každém bloku délky cbs znakem newline
mění velká písmena na malá
mění malá písmena na velká
try to seek rather than write all-NUL output blocks
prohazuje sudé a liché bajty
doplní každý vstupní blok koncovými nulovými bajty na velikost ibs; je=li použito s block nebo unblock,doplňuje mezerami
selže, pokud výstupní soubor už existuje
nevytváří výstupní soubor
nezkracuje výstupní soubor
ignoruje chyby při čtení
fyzicky zapíše data před ukončením
to samé, ale zapíše také metadata

PŘÍZNAKY mohou být:

režim přidávání na konec souboru (pouze zápis; doporučuje se kombinovat s conv=notrunc)
přímé čtení/zápis dat
selže, pokud daný soubor (vstupní/výstupní) není adresář
použije synchronizovaný vstup/výstup dat
to samé, ale platí i pro metadata
akumuluje kompletní vstupní bloky (jen pro iflag)
použije neblokující vstup/výstup
neaktualizuje čas posledního přístupu souboru
Request to drop cache. See also oflag=sync
nepřiřazuje řídící terminál ze souboru
nenásleduje symbolické odkazy

Zaslání signálu USR1 běžícímu procesu 'dd' zapříčiní výpis vstup/výstupních statistik na standardní chybový výstup, proces potom normálně pokračuje v kopírování.

Jeho volby jsou:

vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

AUTOR

Napsal Paul Rubin, David MacKenzie a Stuart Kemp.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/dd>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) dd invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2024 GNU coreutils 9.4